ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.11. Umjetnička i slikovna građa

Fotografije, crteži, dijagrami i grafikoni

Izvorne crno-bijele fotografije moraju biti jasne i dobrog kontrasta, po mogućnosti na bijelome sjajnom papiru, da se osigura vjerna reprodukcija polutonova. Slikovna građa treba se predati čista i nesavijena.

Građa u elektroničkom obliku ili namijenjena skeniranju mora biti visoke kvalitete, po mogućnosti u konačnom formatu slike. Katalozi mogu biti komprimirani za postavljanje na internet, ali moraju biti visoke kvalitete.

Potpisi pod slikama (legende)

Potpisi pod slikama ne smiju biti zbunjujući, već trebaju jasno objasniti slikovnu građu. Kratak i jasan tekst uvijek je bolji.

Uporaba boja

Uporaba boja u slikovnoj građi mora odgovarati sadržaju i njegovu prikazu. Broj uporabljenih boja, među ostalim, izravno utječe na složenost proizvodnje i konačnu cijenu.

Tisak fotografija u boji, na primjer, zahtijeva visokokvalitetni papir čija glatka i kompaktna površina omogućuje savršenu reprodukciju različitih nijansi.

Grafičke uzorke s crtama (grafikone, dijagrame i sl.) jednostavnije je izraditi. Za njihov se tisak može uporabiti papir slabije kakvoće (glatki, sjajni papir).

Datum zadnje promjene: 14.12.2018.
Vrh stranice
Previous pageNext page