ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.10. Citati

Citirati se mogu:

odlomci iz drugih djela,
riječi i misli u obliku upravnoga govora.

U tipografiji postoji nekoliko mogućnosti za označivanje citata, poput manjih slova od ostalog teksta, stavljanja citata u navodnike odnosno između crtica:

obični citati (koji se sastoje od rečenica ili riječi prenesenih upravnim govorom) navode se unutar navodnika, u samom tekstu i istim tipom pisma,
citati koji obuhvaćaju druge citate (citate druge razine) navode se unutar drugačijih navodnika (vidjeti točku 4.2.3.).

Ako se iz citata izostavlja riječ ili dio citata u samom tekstu, zamjenjuje se trotočkom (prema pravilima navedenima u nastavku).

Ako se izostavlja cijeli odlomak, označuje se trotočkom unutar uglatih zagrada i odijeljeno dvostrukim proredom:

„Xxx xxxxx xxx.

[…]

Xxxxxxx xx x xxx.”

Interpunkcija u citatima

Trotočka i uglate zagrade

Trotočka zamjenjuje dio koji je izostavljen iz citata; pritom se trotočka navodi unutar uglatih zagrada, kojima prethodni razmak:

„Vijeće je namjeravalo poduzeti brojne mjere […]; ali je na kraju odustalo.”
„Došao je malo poslije […]. Sve je bilo okončano. […]”

Takvo označivanje također služi i za izbjegavanje nejasnoća s trotočkom koju je uporabio sam autor, primjerice u „Povratku Filipa Latinovicza” M. Krleža:

„[…] Ura kuca u prsluku i odvija se pero u mehanizmu sata, on pije celuloid srčući mlako mlijeko, osjeća svoju mekanu parisku košulju…”
Napomena:
Ako služba koja je autor dokumenta ne rabi uglate zagrade umjesto izostavljenih odlomaka u citatu, korektorska služba u Uredu za publikacije mora slijediti izvornik ako nije moguće utvrditi razliku između izostavljenog teksta ili prekida misli: tada trotočki prethodi i iza nje slijedi razmak:
„Vijeće je namjeravalo poduzeti brojne mjere … ali je na kraju odustalo.”
„Došao je malo poslije … Sve je bilo okončano …”
„Komisija je predložila … uredbu o … jednakosti spolova …”
Citati unutar navodnika (navodnici, dvotočka, točka)

Kad se citat nastavlja na prvu rečenicu, treba izbjegavati dvotočku te staviti točku nakon zatvorenog citata (interpunkcija mora odgovarati logičnom slijedu rečenice). To se pravilo primjenjuje i kad se citirani dio unutar navodnika navodi kao novi odlomak:

U tom predmetu Sud je izjavio da je „postojanje prevladavajućeg položaja vrlo vjerojatno […]”.
U tom predmetu Sud je izjavio da je
„postojanje prevladavajućeg položaja vrlo vjerojatno […]”.

Kad citatu prethodi dvotočka, citat počinje velikim slovom i završava točkom ispred drugog navodnika. To se pravilo primjenjuje i kad se citirani dio unutar navodnika navodi kao novi odlomak:

U tom predmetu Sud je izjavio: „Postojanje prevladavajućeg položaja je vrlo vjerojatno […].”
U tom predmetu Sud je izjavio:
„Postojanje prevladavajućeg položaja je vrlo vjerojatno […].”

Ako se nakon citata navodi oznaka bilješke, točka se stavlja iza nje:

U tom predmetu Sud je izjavio: „Postojanje prevladavajućeg položaja je vrlo vjerojatno […]” (1).
U tom predmetu Sud je izjavio da je „postojanje prevladavajućeg položaja je vrlo vjerojatno […]” (1).

Kad se citiraju uvodni dijelovi akata (pozivanja i uvodne izjave), izvorna interpunkcija navodi se kao dio navoda:

Zadnja uvodna izjava glasi: „(3) Dovoljno je potpisati i odobriti sporazum,”.
Napomena:
Za različite vrste navodnika vidjeti točku 4.2.3.
Datum zadnje promjene: 3.2.2017.
Vrh stranice
Previous pageNext page