ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.5. Uvodne i završne stranice

5.5.1. Posveta

Posveta je pravilu vrlo kratka, a tiska se manjom veličinom slova od ostatka publikacije. Nalazi se iznad optičke sredine stranice, čija poleđina ostaje prazna.

5.5.2. Predgovor, uvodna riječ i uvod

Predgovor se nalazi na početku publikacije i namjena mu je čitatelju predstaviti autora i djelo. Autor u pravilu ne piše predgovor za vlastito djelo. Veličina slova predgovora razlikuje se od veličine slova ostatka publikacije te se on uglavnom tiska u kurzivu i većim slovima.

Uvodnu riječ sastavlja sam autor, koji u njoj ukratko predstavlja svoje djelo. Najčešće se tiska običnim tipom slova.

Uvod sastavlja autor i namjena mu je čitatelju predstaviti strukturu publikacije. Uvod se u pravilu tiska istim tipom slova kao i ostatak publikacije.

5.5.3. Sadržaj

Sadržaj se u pravilu nalazi na početku publikacije. U njemu se navodi točan popis naslova poglavlja publikacije. Za svaki se naslov navodi broj stranice na kojoj se nalazi početak određenog dijela. Broj stranice nalazi se nasuprot naslovu, a povezani su nizom točaka.

Uz standardni sadržaj, svaki dio također može imati svoj sadržaj koji odgovara stupnju njegove raščlanjenosti.

Uz standardni sadržaj mogu biti navedeni i zasebni popisi ilustracija, slika i grafikona.

5.5.4. Bibliografija

Bibliografija se uglavnom nalazi na kraju teksta.

Za navođenje bibliografskih podataka vidjeti točku 5.9.4.

5.5.5. Kazalo pojmova

Kazalo pojmova podrobni je popis važnih pojmova (imena ljudi, mjesta, događaja, ključnih riječi itd.) u kojemu je naznačeno gdje se oni u publikaciji točno nalaze.

Kazalo pojmova može se sastaviti prema različitim načelima: abecednim redoslijedom, kao predmetno kazalo, kronološko kazalo, brojčano kazalo itd.

Unutar istog kazala pojmova često se nalazi više sustava i podsustava klasifikacije.

Moguće je sastaviti i posebna kazala pojmova (kazalo autora, zemljopisnih naziva itd.) ili ih sve ujediniti u općem kazalu pojmova.

Struktura kazala

Nakon konačnog prijeloma publikacije, služba autor mora upotpuniti i provjeriti kazalo (na primjer, autor je dužan unijeti odgovarajuće brojeva stranica za svaku natuknicu).

Ako se kazalo publikacije tiska odvojeno od same publikacije, onda se u naslovu kazala moraju navesti ime autora, naslov, mjesto i godina izdanja te publikacije, kako su navedeni na samoj publikaciji.

Naslov kazala periodične ili serijske publikacije sadržava puni naslov, broj sveska i razdoblje.

U kazalima svezaka periodičnih publikacija preporučuje se dodati zbirna kazala. Natuknice trebaju sadržavati godinu izdanja i broj sveska.

Ako je svaki svezak zasebno numeriran, u sklopu natuknice treba naznačiti njegov broj ili datum izdanja.

Osim iznimno, tekući naslovi moraju se nalaziti na licu i naličju svake stranice i moraju sadržavati naziv publikacije odnosno vrstu kazala. Ako je kazalo opsežno, preporučuje se u gornjem vanjskom kutu svake stranice istaknuti prvo slovo prve i zadnje riječi ili same te riječi u cijelosti.

Ako se kazalo nalazi na početku publikacije, ono se zasebno numerira i ne čini sastavni dio paginacije ostatka publikacije.

Kazala periodičnih ili drugih serijskih publikacija objavljuju se za svaki svezak posebno i po mogućnosti svake godine. Zbirna se kazala objavljuju u redovitim vremenskim razmacima.

Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page