ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.4.2. Kvalifikacija (pravo na umnožavanje i/ili ponovnu uporabu)


U publikacijama Europske unije uz napomenu o pravima na umnožavanje (vidjeti točku 5.4.1.) navodi se i objašnjenje (kvalifikacija autorskog prava), kojim se utvrđuje stupanj zaštite.

Napomena:
U nedostatku takva objašnjenja publikacija je u potpunosti zaštićena, no podliježe iznimkama propisanima u međunarodnim konvencijama i nacionalnom pravu država:
© Europska unija, [godina]

Opća kvalifikacija (umnožavanje)

Za publikacije institucija, tijela i agencija Europske unije (osim Europske komisije, koja se koristi posebnom formulacijom), Ured za publikacije preporučuje sljedeću napomenu:

© Europska unija, [godina]
Umnožavanje je dopušteno uz navođenje izvora.

Uobičajenoj napomeni mogu se po potrebi priložiti dodatne zadrške ili formulacije o odricanju od odgovornosti (vidjeti točku 5.4.3.).

Posebna kvalifikacija za Europsku komisiju (ponovna uporaba)

Europska komisija politiku ponovne uporabe svojih dokumenata provodi na temelju Odluke Komisije 2011/833/EU od 12. prosinca 2011.

Za publikacije Europske komisije, osim nekih iznimaka (vidjeti članak 2. navedene odluke), u načelu se primjenjuje formulacija za ponovnu uporabu. Uz to, u skladu s odredbama te odluke, u kojoj je predviđena mogućnost dodatnih uvjeta (vidjeti točku 5.4.3.), Ured za publikacije preporučuje dodavanje obveze da korisnik navede izvor dokumenta:

© Europska unija, [godina]
Ponovna je uporaba dopuštena uz uvjet navođenja izvora.
Politiku ponovne uporabe dokumenata Europske komisije uređuje Odluka 2011/833/EU od 12. prosinca 2011. (SL L 330, 14.12.2011., str. 39.).
Imate li pitanja, obratite se službi zaduženoj za autorsko pravo u Uredu za publikacije
(OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page