ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

5.2. Naslovnica

Na naslovnici se nalazi:

ime izdavača publikacije (vidjeti točku 4.4.1.),
naslov i po potrebi podnaslov publikacije (vidjeti točku 5.1.1.),
broj izdanja (novo izdanje ili pretisak) i/ili godina,
sjedište izdavača publikacije (u skladu s dotičnim ugovorom ili protokolom mora se navesti sjedište svakog izdavača),
ime autora (vidjeti točku 5.1.1.),
Napomena:
Naziv glavne uprave može se navesti na naslovnici, ali nikako na prednjim koricama.
broj sveska pri višesveščanim publikacijama (vidjeti točku 5.1.1.),
naslov zbirke ili serijske publikacije, kao i serijski broj publikacije ako je potrebno.

Nova izdanja ili pretisci

Ako su potrebne znatne izmjene teksta ili tipografije publikacije, ona se mora ponovno izdati (s naznakom broja izdanja).

Ako se radi o pretisku, mogu se navesti datumi različitih pretisaka.

Naslovnica
Izdavač publikacije
Naslov publikacije
(obuhvaćena godina ili razdoblje mora biti dio naslova godišnjeg izvješća ili studije provedene te godine ili u tom razdoblju)
Sjedište izdavača publikacije
Title page
Datum zadnje promjene: 15.10.2018.
Vrh stranice
Previous pageNext page