ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

4.3. Vrste publikacija

Na međunarodnoj su razini označivanje i klasifikacija dokumenata uređeni u skladu s određenim dogovorima i normama, poglavito sljedećima:

ISO 690:2021: bibliografske reference
https://www.iso.org/standard/72642.html
ISO 5127:2017: informacija i dokumentacija, rječnik
https://www.iso.org/standard/59743.html
ISO 2108:2017: međunarodni standardni knjižni broj (ISBN)
https://www.iso.org/standard/65483.html
https://www.isbn-international.org
ISO 3297:2020: međunarodni standardni broj serijske publikacije (ISSN)
https://www.iso.org/standard/73846.html
međunarodni standardni bibliografski opis (International Standard Bibliographic Description (ISBD)), Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA))
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_2007-en.pdfPDF
Norme ISO dostupne su preko članova ISO-a:
https://www.iso.org/members.html.

U skladu s tim normama i dogovorima publikacije se mogu podijeliti u dvije glavne kategorije: monografije i kontinuirana izdanja.

4.3.1. Monografije

U skladu s normom ISO 2108:2017 (ISBN) monografije nisu periodične publikacije, već se sastoje od jednoga cjelovitog dijela, a mogu se sastojati i od određenog broja odvojenih svezaka koji se mogu istodobno izdati i koji su javnosti dostupni u raznim oblicima (tvrdi uvez, meki uvez ili broširano izdanje, audioknjiga na kaseti, CD-ROM-u, DVD-u, knjiga pisana Brailleovim pismom, internetska stranica, elektronička knjiga itd.).

Monografije u više knjiga sadržavaju određeni broj odvojenih dijelova (zasebnih knjiga), za razliku od višesveščanih publikacija. Osmišljene su kao cjelina i kao takve se objavljuju. Zasebni dijelovi mogu imati vlastiti naslov i napomenu o odgovornosti.

Svaka monografija označena je međunarodnim standardnim knjižnim brojem ili ISBN-om (International Standard Book Number (vidjeti točku 4.4.1.)).

4.3.2. Kontinuirana izdanja

U skladu s normom ISO 3297:2020 (ISSN) kontinuirana su izdanja djela dostupna javnosti u bilo kojemu medijskom obliku, čija su integrirana izdanja ili izdanja u nastavcima označena rednim brojem ili kronološkom oznakom te čija učestalost nije unaprijed određena.

Kontinuirana izdanja obuhvaćaju:

serijske publikacije, koje se definiraju kao izdanja u nastavcima ili zasebnim dijelovima, uglavnom obrojčena te bez vremenskog ograničenja (novine, časopisi, tiskani ili elektronički časopisi, godišnje publikacije (izvješća, godišnjaci, imenici itd.), memoari i zbirke monografija),
stalna integrirana izdanja, definirana kao kontinuirana izdanja koja se osuvremenjuju i dopunjuju, što čini sastavni dio cjeline, vremenski nisu ograničena (baze podataka, neukoričene publikacije ili internetske stranice koje se stalno osuvremenjuju, poput ove internetske inačice Međuinstitucijskoga stilskog priručnika).
Napomena:
Zbirka je skup zasebnih publikacija koje svaka imaju svoj naslov te koje povezuje skupni naslov cjeline. Taj je skupni naslov ujedno i naslov zbirke. Svaka zasebna publikacija može biti obrojčena. Publikacije koje su sastavni dio zbirke mogu biti monografije ili serijske publikacije.

Kontinuirano izdanje označeno je međunarodnim standardnim brojem serijske publikacije (ISSN) (vidjeti točku 4.4.2.).

4.3.3. Kombinacija serijske publikacije i monografije

Neke serijske publikacije (godišnjaci i zbirke monografija) mogu se u određenim slučajevima, npr. u marketinške svrhe, smatrati monografijama. Moraju biti dostupne za prodaju zasebno ili putem pretplate.

Te se publikacije, prije svega, moraju smatrati serijskim publikacijama i mora im se dodijeliti broj ISSN. Zatim im se kao monografijama dodjeljuje broj ISBN.

Datum zadnje promjene: 5.2.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page