ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

4.2.3. Priprema teksta

Pravila unosa teksta

Radi optimiziranja radnih postupaka za proizvodnju (tiskanih izdanja, CD-ROM-a, DVD-a, internetskih publikacija itd.), nužno je poštovati sljedeća pravila:

Općenito
Uporabite obični tekst (neoblikovani).
Tekst ne smije biti poravnan, a riječi, pa čak ni složenice ne smiju se rastavljati niti im se dodavati crtice na kraju retka.
Poštujte pravila za razmake: vidjeti točku 6.4.
U obradi teksta slijedite logiku i dosljednost (uporabite iste parametre za istovjetne dijelove dokumenta).
Posebni
znaci
Uporabite posebne znakove koji su vam na raspolaganju.
Uvijek izbjegavajte transliteraciju („ss” umjesto „ß”, „ue” umjesto „ü” itd.).
Uvijek uporabite brojke 1 i 0 na tipkovnici, a ne veliki „I” ni „O” umjesto tih brojki.
Trotočka (…) se dobiva kombinacijom tipki Alt 0133 ili Ctrl-Alt-točka (.) (ne koristi se slijed triju uzastopnih točki (...)).
Brojevi
Brojevi koji označavaju količinu: razdvojite skupine od tri znamenke nedjeljivim razmakom, a ne točkom (na primjer: 300 000).
Brojevi koji označavaju slijed, poput godina ili brojeva stranica pišu se bez razmaka (na primjer: 1961., str. 2064.).
Decimalni brojevi pišu se sa zarezom (na primjer: 13,6), a ne s točkom.
Pravila za pisanje brojeva: vidjeti također točku 10.5.
Nedjeljivi razmaci
Uporabite ih za dijelove koji se ne smiju razdvajati na kraju retka.
Uporabite ih primjerice u sljedećim slučajevima ili u slučajevima navedenima u pravilima za interpunkciju (vidjeti točku 6.4.):
br.• SL L• 10•000
str.• SL C• G. C.•M. Dupont
Napomena:
U Wordu se nedjeljivi razmak dobiva pritiskom na tipke Alt 0160 ili Ctrl-Shift-razmaknica.
Grafikoni,
slike
i tablice
Grafikone i slike dostavite kao zasebne datoteke, u visokoj rezoluciji.
Provjerite postojanje autorskog prava/prava na umnožavanje slika i ilustracija.
Jasno naznačite mjesto na koje treba umetnuti sliku/grafikon uporabom oznaka (<SLIKA1>, <GRAFIKON1>, <TABLICA1> itd.).
Datoteke u Excelu priložite posebno.
Navodnici
Uporabite navodnike propisane za pojedini jezik.
U hrvatskom jeziku rabimo dvije razine navodnika (u zagradama su dani njihovi tipkovni prečaci).
Razina 1.
(osnovni citat)
(Alt 0132/Alt 0148)
Razina 2.
(citat unutar citata)
(Alt 0130/Alt 0146)

Ako je potrebna treća razina, ponovno uporabite navodnike druge razine.

Apostrof
U tekstovima ili bilješkama na stranom jeziku u kojemu se koristi apostrof, uporabite pravi tipografski apostrof ( ili , ovisno o vrsti tipografskih znakova), koji se dobiva kombinacijom Alt 0146, a ne tipkom (').
Velika i mala slova
Cijeli se naslov nikad ne ispisuje samo velikim slovima.
Velika i mala slova primjenjuju se u skladu s pravilima ovoga Međuinstitucijskog stilskog priručnika (vidjeti točku 10.4.).
Bilješke na
dnu stranice
Treba uporabiti samo funkciju References/Insert footnote.
Ako će se rukopis tiskati, ručno uređivanje bilježaka na dnu stranice u pravilu je nepotrebno, pa čak može i zbunjivati. Na primjer: Word generira 1 – / korektori promijene u (1). Tiskar vrati samo funkciju Footnote.
Tiskara odgovara za točno oblikovanje oznaka bilješki na dnu stranice u skladu s pravilima iz ovoga stilskog priručnika.
Bilješke na dnu stranice moraju biti jasno označene arapskim brojkama (drugi simboli poput zvjezdice ili slova smiju se uporabiti samo u posebnim slučajevima).
Bilješke poput „Idem” ili „Ibidem” treba izbjegavati (jer će tiskani dokument biti drugačije oblikovan od izvornog rukopisa).
Oznaka bilješke (skupa sa zagradama) ne smije biti podebljana ni u kurzivu (čak i u tekstovima ili naslovima koji su u kurzivu ili podebljani).
Crtice
Za uvođenje elemenata nabrajanja za sve jezike primjenjuje se crta — em-dash (Alt 0151) (vidjeti točku 10.1.10.).
Naslovi
Tekst se ne smije ručno oblikovati, već uz pomoć stilskih predložaka.
Ako ne postoje određeni stilski predlošci, treba uporabiti stilove koje nudi Word (Heading 1, Heading 2, Normal itd.).
Cijeli se naslov nikad ne ispisuje samo velikim slovima.
Napomena:
Kad se rabe stilovi koje nudi Word, nakon obrade teksta može se automatski generirati sadržaj; kad se takav dokument prebaci u format PDF za postavljanje na internet, ti naslovi automatski generiraju hiperpoveznice (hyperlinks), što je nužno za lakše snalaženje u dugim PDF dokumentima.

Ostale preporuke

Kad se rukopis dostavlja u više dijelova, služba autor mora pri dostavi prvog dijela dostaviti i sadržaj dokumenta (makar i okvirni) kako bi korektori stekli predodžbu o cijelom dokumentu.

Služba autor mora pomno provjeriti sve rukopise prije slanja u Ured za publikacije. Revizije se smiju provoditi samo iznimno te moraju biti potpuno jasne, čitljive i precizne. Opsežne revizije u fazi prvoga pokusnog otiska mogu zahtijevati ponovnu pripremu dokumenta, utjecati na oblikovanje stranice (što ponekad uzrokuje zbrku i dodatne izmjene) te vrlo često dovodi do novih otisaka i  dodatne provjere, čime se produljuju rokovi proizvodnje i povećavaju troškovi.

Konačno, preporučuje se izbjegavati stvaranje složenih datoteka koje se sastoje od tekstova pripremljenih različitim računalnim programima.

Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page