ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

4.1. Autori, ovlašteni naručitelji, Ured za publikacije i tiskare

4.1.1. Autori i Ured za publikacije

Institucije, tijela i organizacije Europske unije mogu se obratiti Uredu za publikacije za sve planirane publikacije. Ured, među ostalim, autorima nudi ove usluge:

pripremu papirnih i multimedijskih (CD-ROM, DVD, internetske stranice, elektroničke knjige) izdanja te ugovore s vanjskim pružateljima usluga,
grafičko oblikovanje,
usluge korekture,
POD (tiskanje na zahtjev (printing on demand)),
dodjelu identifikacijskih oznaka (ISBN, ISSN, DOI, kataložne brojeve – vidjeti točku 4.4.).
Napomena:
Identifikacijske se oznake automatski dodjeljuju izdanjima koje Ured priprema samostalno.

Postupak ukratko

Službe koje su autori dokumenta najprije moraju poslati zahtjev za usluge izdavanja naručiteljskoj službi svoje institucije, tijela ili organizacije. Zatim se pripremi zahtjev za tisak koji se šalje Uredu za publikacije. Na temelju procjene troška ili predračuna Ured za publikacije priprema narudžbenice te ih šalje naručiteljskoj službi na potpis.

Pošto zaprimi konačni rukopis i potpisanu narudžbenicu, Ured za publikacije obavlja pripremu za tisak i kontrolno čitanje dokumenta. Na kraju proizvodnog postupka, nakon određivanja naklade, identifikatora (ISBN, ISSN, DOI, kataložni broj), prodajne cijene ako postoji te načina dostave, izdaje se odobrenje za tisak.

Nakon dostave Ured za publikacije provjerava kakvoću izdanja i podudarnost između dostavljenog izdanja i računa.

Na periodičkim izdanjima uputno je izbjegavati promjene naslova ili oblikovanja tijekom iste godine jer takve promjene mogu prouzročiti poteškoće i kašnjenja u izdavanju sljedećih brojeva i katalogizaciji, kao i poteškoće u prodaji te zbuniti čitatelje.

Za autore

Želite li tiskati izdanje/izraditi plakat/doći do ciljne publike?
Odgovori na sva vaša tehnička i administrativna pitanja nalaze se na stranici:

PubliCarehttps://webgate.ec.europa.eu/multisite/publicare/
(Interna poveznica za osoblje institucija, tijela i agencija Europske unije)
Datum zadnje promjene: 23.7.2019.
Vrh stranice
Previous pageNext page