ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

3.2.4. Upućivanja na izmjene akta

Bilješke u Službenom listu više ne obuhvaćaju zadnju izmjenu akta, već su ograničene na upućivanje na početnu inačicu tog akta u Službenom listu. Akti na koje se upućuje u tekstovima objavljenima u Službenom listu smatraju se tim aktima u inačici koja je trenutačno na snazi. Izrazi „kako je (zadnje) izmijenjen(a)”, „ispravljen(a)” i „stavljen(a) izvan snage” više nisu u uporabi.

Katkad autor teksta želi uputiti na određeni tekst kako je glasio određenog datuma ili posebno naglasiti neki akt o izmjeni. Pritom se akt o izmjeni navodi kao „statično upućivanje” u kratkom obliku i s oznakom bilješke ako se navodi prvi put.

(6)
Prilog III.B Uredbi (EZ) br. 517/94, kako je izmijenjen Uredbom Komisije (EZ) br. 1398/2007 (5) […]

[…]

(5)
Uredba Komisije (EZ) br. 1398/2007 od 28. studenoga 2007. o izmjeni priloga II., III.B i VI. Uredbi Vijeća (EZ) br. 517/94 o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Zajednice (SL L 311, 29.11.2007., str. 5.).
Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page