ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

2.7. Potpodjela akata

Naziv potpodjele Brojčano označivanje Upućivanje u tekstu
Akti
Preambula (1)
Pozivanja (1)   u prvom pozivanju
Jedina uvodna izjava (1)   u uvodnoj izjavi
Uvodna izjava označena brojem (1) (1), (2) u uvodnoj izjavi 1., 2.
Uvodna izjava koja nije označena brojem (2)   u prvoj uvodnoj izjavi
Normativni dio (3)
Članak (3) Jedini članak
Članak 1., 2.
u jedinom članku
u članku 1., 2.
Stavak označen brojem (3) 1., 2. u stavku 1., 2. (kada je u istom članku)
u članku 2. stavku 1. (upućivanje na stavak označen brojem u različitom članku)
Stavak koji nije označen brojem   u prvom, drugom, trećem stavku
u [članku 1.] prvom stavku
Podstavak (4)   u prvom, drugom, trećem podstavku
u [članku 1. stavku 1.] drugom podstavku
Točka (3) (a), (b)
i., ii.
1., 2.
u točki (a), (b)
u točki i., ii.
u točki 1., 2.
u [članku 1. stavku 1. prvom podstavku] točki (a) podtočki i. 1.
Alineja (crtica em dash) (5) u prvoj, drugoj alineji
u [članku 1. stavku 1. prvom podstavku točki (a) podtočki i. 1.] prvoj alineji
Prilog
  Prilog
Prilog I., II. (ili Prilog A, B)
u Prilogu
u Prilogu I., II. (ili Prilogu A, B)
Dodatak
  Dodatak
Dodatak 1., 2.
u Dodatku 1., 2. (Prilogu)
Ostale potpodjele
Dio Dio I., II.
(ili Dio prvi, Dio drugi)
u dijelu I., II.
(ili u dijelu prvom, dijelu drugom)
Glava Glava I., II. u glavi I., II.
u [dijelu I.] glavi I.
Poglavlje Poglavlje I., II. (ili Poglavlje 1., 2.) u poglavlju I., II. (ili poglavlju 1., 2.)
u [dijelu I. glavi I.] poglavlju I.
Odjeljak Odjeljak 1., 2. u odjeljku 1., 2.
u [dijelu I. glavi I. poglavlju I.] odjeljku 1.
Točka (6) I., II. (ili A, B)
I. (ili A ili 1.)
u točki I., II. (ili točki A, B)
u točki I. (točki A, točki 1.)
(1)
Vidjeti točku 2.2.
(2)
Prije 7. veljače 2000., kada uvodne izjave nisu bile označene brojevima: u prvoj uvodnoj izjavi, drugoj uvodnoj izjavi.
(3)
Prilikom umetanja članaka, stavaka označenih brojem ili drugih potpodjela označenih brojem ili slovom u normativni dio postojećeg akta dodjeljuje im se broj ili slovo prethodne potpodjele iste razine uz odgovarajuće slovo „a”, „b”, „c”, „d” itd. Vidjeti također točku 3.3.2.
(4)
Potpodjele stavaka označenih brojem.
(5)
Prije uvođenja XML-alata za izradu nacrta EdIT 2021. alineje su se mogle koristiti kao prva razina potpodjele.
(6)
Upotrebljava se u određenim preporukama, rezolucijama i izjavama.
Napomena:
Upućivanje na uvodnu riječ obično glasi „u uvodnom dijelu” ili „u uvodnom tekstu” ili „na početku”. Uvodna formulacija završava dvotočkom.
Potpodjele u ovoj tablici nisu razvrstane po čvrstom redoslijedu. Redoslijed može varirati ovisno o prirodi teksta.

Vidjeti Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Datum zadnje promjene: 3.6.2021.
Vrh stranice
Previous pageNext page