ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

2.5. Završna formulacija (mjesto, datum i potpis)

Akt završava sljedećim tekstom:

najprije riječima „Sastavljeno u …”, koje označuju mjesto i datum potpisivanja,
iza toga slijedi(-e) potpis(i).

Mjesto i datum

U sekundarnom zakonodavstvu mjesto i datum navode se ovako:

Sastavljeno u Bruxellesu 25. svibnja 2011.

Datum se odnosi na datum potpisivanja akta (za akte koje zajednički donose Europski parlament i Vijeće) ili donošenja akta (u ostalim slučajevima).

U međunarodnim sporazumima itd. puni datum piše se riječima:

Sastavljeno u Bruxellesu prvog travnja dvije tisuće četrnaeste, u dva izvornika na engleskom jeziku.

Mjesto potpisivanja akata institucija može biti Bruxelles (obično), Luxembourg (tijekom sastanaka Vijeća u travnju, lipnju i listopadu), Strasbourg (za Europski parlament, uključujući kada je potpisnik skupa s Vijećem) ili Frankfurt na Majni (za većinu akata Europske središnje banke).

Potpisi (netaksativni popis)

U sekundarnom zakonodavstvu:
Europski parlament Europsko vijeće Vijeće

Za Europski parlament

Predsjednik/Predsjednica

(inicijal(i) imena i PREZIME)

Za Europsko vijeće

Predsjednik/Predsjednica

(inicijal(i) imena i PREZIME)

Za Vijeće

Predsjednik/Predsjednica

(inicijal(i) imena i PREZIME)


Komisija
Uredbe, direktive i odluke bez adresata Odluke s adresatom

Za Komisiju

Predsjednik/Predsjednica

(puno ime i PREZIME)


ili


Za Komisiju,

u ime predsjednika/predsjednice,

(puno ime i PREZIME)

Potpredsjednik/Potpredsjednica


ili

Za Komisiju,

u ime predsjednika/predsjednice,

(puno ime i PREZIME)

Član/Članica Komisije


ili


Za Komisiju,

u ime predsjednika/predsjednice,

(puno ime i PREZIME)

Glavni direktor/Glavna direktorica

Glavna uprava za …

Za Komisiju

(puno ime i PREZIME)

Potpredsjednik/Potpredsjednica


ili


Za Komisiju

(puno ime i PREZIME)

Član/Članica Komisije


Zajednički odbor EGP-a Europska središnja banka
Uredbe, smjernice Odluke, preporuke

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik/Predsjednica

(puno ime i PREZIME)

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik/Predsjednica ESB-a

(puno ime i PREZIME)


ili


Za Izvršni odbor ESB-a

Predsjednik/Predsjednica ESB-a

(puno ime i PREZIME)

Predsjednik/Predsjednica ESB-a

(puno ime i PREZIME)


U međunarodnim sporazumima:
Sporazumi, protokoli, konvencije

Za Europsku uniju

(potpis)

Za države članice

(potpis)


Sporazumi u obliku razmjene pisama

U ime Vijeća Europske unije

Za Europsku uniju

Datum zadnje promjene: 3.2.2017.
Vrh stranice
Previous pageNext page