ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

1.2.2. Brojčano označivanje akata

Brojčane oznake dodjeljuje Ured za publikacije.

Brojčano označivanje

Broj akta sastoji se od tri dijela, i to prema ovom redoslijedu:

pokrate za domenu unutar zagrada („EU” označava Europsku uniju, „Euratom” Europsku zajednicu za atomsku energiju, „ZVSP” zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku),
upućivanja na godinu objave (sastoji se od četiri znamenke),
broja, dodijeljenoga iz jedinstvenog niza, neovisno o vrsti i domeni akta; sadržava onoliko znamenki koliko je potrebno.

(domena) GGGG/BR

Prije 1. siječnja 2015.

Brojčano označivanje akata ovisilo je o vrsti akta i još se uvijek rabi pri upućivanjima na te akte.

Opća pravila
(a)
Kada je uzastopni broj ispred godine, upotrebljava se kratica „br.”:
Uredba Komisije (EU) br. 16/2010
Odluka br. 284/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća

No, kada je godina ispred uzastopnog broja, kratica „br.” se ne piše:

Odluka Komisije 2010/300/EU
(b)
Godina se navodi četirima znamenkama (dvjema prije 1. siječnja 1999.):
Uredba Komisije (EZ) br. 23/1999
Odluka Vijeća 2010/294/EU
Uredba Vijeća (EZ) br. 2820/98
Napomena:

Pokrate domena izmijenjene su tijekom godina usporedno s donošenjem novih ugovora i izmjena Ugovora:

prije 1. studenoga 1993.: upotrebljavale su se pokrate „EEZ”, „EZUČ”, „Euratom”,
od 1. studenoga 1993. (datum stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta): „EEZ” postaje „EZ”. Dodaju se pokrate „PUP” (pravosuđe i unutarnji poslovi), „ZVSP” (zajednička vanjska i sigurnosna politika) i „CMS” (za konvencije potpisane među državama članicama),
od 24. srpnja 2002. (nakon isteka Ugovora o EZUČ-u) pokrata „EZUČ” više se ne upotrebljava,
pokrata „EU” uvodi se 1. prosinca 2009. nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona. Pokrata „EZ” više se ne upotrebljava. Od pokrata uvedenih nakon stupanja na snagu Ugovora o Europskoj uniji zadržava se pokrata „ZVSP”, dok se „PUP” i „CMS” više ne upotrebljavaju.
Brojčano označivanje

Aktima se dodjeljuje prvi sljedeći broj iz jednoga od postojećih nizova, a redoslijed elemenata ovisi o vrsti akta.

Uredbe

Ti se akti brojčano označuju ovako: pokrata (u zagradi), uzastopni broj i godina:

Uredba (EU) br. 641/2010

Označivanje uredaba brojevima mijenjalo se tijekom vremena. Razne faze su sljedeće:

od 1952. do 31. prosinca 1962.:
Uredba br. 17
od 1. siječnja 1963. do 31. prosinca 1967.: broju se dodaju upućivanje na odgovarajući(-e) ugovor(e) i godina:
Uredba br. 1009/67/EEZ
od 1. siječnja 1968.: mijenja se mjesto upućivanja na ugovor:
Uredba (EEZ) br. 1470/68
Direktive

Za direktive iza godine slijedi uzastopni broj i pokrata:

Direktiva Vijeća 2010/24/EU

Od 1. siječnja 1992. do 31. prosinca 2014. direktivama je brojeve dodjeljivalo Glavno tajništvo Vijeća.

Neke starije direktive imaju u nazivu redni broj:

Prva direktiva Vijeća 73/239/EEZ
Odluke

Za odluke objavljene u seriji L I. iza uzastopnog broja slijede godina i pokrata:

Odluka br. 477/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća

Odlukama donesenima u skladu sa zakonodavnim postupkom dodjeljuju se brojevi iz istog niza kao i uredbama (Odluka br. 477/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 478/2010, Uredba Komisije (EU) br. 479/2010, itd.).

Za odluke objavljene u seriji L II. iza godine slijede uzastopni broj i pokrata:

Odluka Vijeća 2010/294/EU
Proračuni

Broj konačno donesenoga općeg proračuna i izmjena proračuna nalazi se u kazalu i na naslovnici (primjerice, „2010/117/EU, Euratom”), ali se ne navodi u upućivanjima.

Dvostruko brojčano označivanje

Određeni akti mogu imati dva broja:

broj koji dodjeljuje Ured za publikacije (primjerice, „(EU) 2015/299”) i
broj koji dodjeljuje autor (primjerice, „ESB/2015/5”, „ATALANTA/4/2015” itd.).

Za akte i instrumente Europske središnje banke te odluke Političkog i sigurnosnog odbora broj koji je dodijelio autor stavlja se u zagrade na kraju naslova:

Odluka (EU) 2015/299 Europske središnje banke […] (ESB/2015/5)
Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/711 […] (ATALANTA/4/2015)

Broj koji dodjeljuje Ured za publikacije pri nekim aktima ne sadržava domenu te se stavlja u uglate zagrade na kraju naslova. Takvi su akti odluke raznih Vijeća i odbora osnovanih međunarodnim sporazumima (kao što je Odbor veleposlanika AKP-a i EU-a), akti koji se odnose na Europski gospodarski prostor (EGP), akti koji se odnose na Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA) i pravilnici Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE):

Odluka br. 1/2015 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a […] [2015/1909]
Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 159/2014 […] [2015/94]
Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 226/17/COL […] [2018/564]
Pravilnik br. 78 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) […] [2015/145]
Prije 1. siječnja 2015.

Akti koji se odnose na Europski gospodarski prostor (EGP), akti koji se odnose na Europsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) i propisi Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UN/ECE) imaju samo broj koji im je dodijelio autor.

Akti i drugi tekstovi bez brojčanih oznaka

Neki akti i drugi tekstovi nemaju brojčane oznake, primjerice:

međunarodni sporazumi (vidjeti točku 1.2.3.(b) „L II. – Nezakonodavni akti”) priloženi odluci,
informacije koje se odnose na datum stupanja na snagu međunarodnog sporazuma (to su jedine informacije koje se objavljuju u seriji L),
ispravci.
Datum zadnje promjene: 29.8.2018.
Vrh stranice
Previous pageNext page