ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

10.6. Cló iodálach

Úsáidtear cló iodálach nuair a bhíonn ainmneacha na nithe seo a leanas á scríobh:

(i)
teidil leabhar, scannán nó drámaí;
(ii)
ainmneacha irisí (tugtar ceannlitir do “an” más cuid den teideal é, e.g. An Iris Oifigiúil, An tUltach);
(iii)

focail agus frasaí gearra ó theangacha iasachta: Länder, carte blanche; seachas ainmneacha dílse, ainmneacha daoine, institiúidí, áiteanna, etc.

Ní chuirtear cló iodálach ar gach focal iasachta, áfach, agus fágtar i gcló rómhánach iad:

cul de sac, rannpháirtí in coup d’état
(iv)
ainmneacha long;
(v)
foirmlí matamaitice;
NB:
Ba chóir d’údair a bheith airdeallach agus idirdhealú a dhéanamh idir l (an litir “i” i gcás uachtair) agus 1 (an uimhir 1), idir O (an ceannlitir O) agus 0 (nialas) agus idir an uimhir Rómhánach I agus an ceannlitir I.
(vi)
ainmneacha eolaíocha Laidine flóra agus fána;
(vii)
brollach nó iarfhocal saothair, nóta an fhoilsitheora agus i gcoitinne, aon chuid de shaothar nár scríobh an t-údar.

Úsáidtear comharthaí athfhriotail, seachas cló iodálach, chun athfhriotal as leabhair agus irisí a lua. Ní úsáidtear le chéile cló iodálach agus comharthaí athfhriotail.

Giorrúcháin agus frásaí Laidine

Is cóir a bheith tíosach san úsáid a bhaintear as focail Laidine, mar is minic a chothaíonn siad míthuiscint nó is minic a bhaintear mí-úsáid as fiú na frásaí is coitianta.

(i)
Scríobhtar na giorrúcháin Laidine uile i gcló rómhánach:
e.g.; et al.; et seq., ibid.; i.e.; NB; op. cit.
(ii)
De ghnáth scríobhtar focail Laidine i gcló iodálach (e.g. ex ante).
Nuashonraithe: 30.4.2012
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile