ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

7.3.3. Rialacha maidir le haonaid airgeadaíochta a chur in iúl

Cathain a úsáidtear an t-ainm

Más ag tagairt d’aonad airgeadaíochta ar shlí ghinearálta agus nach luaiter suim leis, litrítear é, ach amháin i dtáblaí (féach “Cathain a úsáidtear an cód ISO”):

suim in euro
suim i bpunt steirling

Cathain a úsáidtear an cód ISO

I dtéacs

Nuair atá suim ag dul leis an aonad airgeadaíochta, úsáidtear an cód ISO “EUR” le spás crua (spás cosanta) agus an tsuim i bhfigiúirí ina dhiaidh:

Is í EUR 12 500 an tsuim atá ag teastáil.
Tugtar faoi deara go raibh difríocht EUR 1 500 ann.
I dtáblaí

Nuair atá aonad amháin i gceist do thábla iomlán, cuirtear an cód ISO agus aon iolraitheoir idir lúibíní os cionn an tábla ar an taobh dheis. Úsáidtear cló iodálach:

(EUR)
(milliún EUR)
(billiún EUR)
Gníomhartha dlíthiúla — An Iris Oifigiúil
Euro

I dtéacsanna Gaeilge a fhoilsítear san Iris Oifigiúil, ní mór an cód ISO “EUR” a úsáid agus suimeanna a chur i bhfigiúirí:

EUR 10 000
EUR 1 000 000 (ní cheadaítear EUR 1 mhilliún)
Airgeadraí eile

Maidir le hairgeadraí eile a luaitear i dtéacsanna Gaeilge, nuair a ghabhann suim leis an aonad airgeadaíochta, úsáidtear an cód ISO atá ábhartha don airgeadra agus cuirtear spás crua (spás cosanta) agus an tsuim i bhfigiúirí ina dhiaidh:

Fuarthas suim GBP 300 agus caitear suim GBP 250.
An Chúirt Iniúchóirí

I dtéacsanna don Chúirt Iniúchóirí, cuirtear na suimeanna i ndiaidh an airgeadra agus litrítear é:

caiteachas 15 000 euro

Cathain a úsáidtear an comhartha euro (€)

Úsáidtear an comhartha euro i ngrafaicí amháin. Is féidir é a úsáid, áfach, i dtéacsanna móréilimh agus i bhfoilseacháin fógraíochta (e.g. catalóga díolachán) agus i bpreaseisiúintí chomh maith. I gcórais próiseála focal, is féidir an comhartha euro a fháil nuair a bhrúitear eochair Alt na láimhe clé agus 0128 ag an am céanna. Is féidir na sonraíochtaí teicniúla maidir le comhartha an euro a íoslódáil ó shuíomh gréasáin euro an Choimisiúin (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

NB:
I ndoiciméid a chruthaítear leis an gcód HTML, ní mór an leagan amach deireanach agus an chumraíocht dheireanach a chur san áireamh. Ní bhíonn aon fhadhb leis na téacsanna a chruthaítear leis an gcód Unicode ach i dtéacsanna níos sine a cruthaíodh le cóid ISO 8859, taispeánfaidh an cód HTML “€” an comhartha euro ar an scáileán ach d’fhéadfadh sé a bheith ar iarraidh nuair a phriontáiltear é. (Sáraítear an fhadhb sin trí íomhá “gif” nó “jpg” a úsáid don chomhartha euro.) Moltar duit gan an comhartha euro a úsáid i dtéacsanna a théann trí phróiseas táirgeachta agus a chuirfear ar láithreán inlín nó idirlín go huathoibríoch. Bain úsáid as an gcód ISO “EUR” sa chás sin.

Suíomh an chóid ISO (EUR) i suimeanna

Cuirtear spás crua (spás cosanta) agus an tsuim i ndiaidh an chóid ISO “EUR”:

suim EUR 30
NB:
Baineann an riail chéanna leis an mBéarla agus leis an Máltais. I ngach teanga oifigiúil eile de chuid an AE cuirtear spás crua (spás cosanta) agus an cód ISO “EUR” i ndiaidh na suime:
une somme de 30 EUR

Suíomh an chomhartha euro (€) i suimeanna

Cuirtear an tsuim i ndiaidh an chomhartha euro gan aon spás crua (spás cosanta) eatarthu:

suim €30
NB:
Baineann an riail céanna leis an mBéarla, leis an Máltais agus leis an Ollainnis. I ngach teanga oifigiúil eile de chuid an AE cuirtear spás crua (spás cosanta) agus an comhartha euro i ndiaidh na suime:
une somme de 30 €

Leis na téarmaí “milliún” agus “billiún”

Is féidir na foirmeacha seo a leanas a úsáid nuair a dhéantar tagairt do mhilliúin nó billiúin:

leis na huimhreacha go léir:
EUR 10 000 000
leis na focail “milliún” nó “billiún”:
EUR 10 milliún
EUR 25 bhilliún
i dteidil táblaí (idir lúibíní, de ghnáth):
milliún EUR, billiún GBP
m EUR, bn GBP
10 milliún EUR, 10 mbilliún GBP
10 m EUR, 10 bn GBP
NB:
Ní úsáidtear na foirmeacha m EUR agus bn EUR ach amháin nuair nach bhfuil dóthain spáis ann chun na focail a litriú.
Na téarmaí “milliún” agus “billiún” le deachúlacha

Nuair a phléitear le sonraí buiséadacha, moltar duit na foirmeacha seo a leanas a úsáid:

suas go trí ionad deachúlacha, cloítear leis an aonad cuí:
1.326 billiún (ní scríobhtar 1 326 mhilliún)
níos mó ná trí ionad deachúlacha, baintear úsáid as an aonad is lú:
1 326.1 mhilliún (ní scríobhtar 1.3261 billiún)

Tá sé níos éasca, mar sin, na huimhreacha a léamh agus comparáid a dhéanamh eatarthu.

Nuashonraithe: 20.10.2022
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile