ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

6.1. Léamh na lámhscríbhinne

Tá cur síos i bPointe 4.2 ar na prionsabail a bhaineann le leagan amach na lámhscríbhinne a fhaightear ón tseirbhís is údar.

Tar éis dóibh an lámhscríbhinn a fháil, léifidh profléitheoirí Oifig na bhFoilseachán í lena hullmhú sula gcuirfear chuig an gclódóir í.

Ní mór foramharc ar an saothar a bheith ag na profléitheoirí agus ní mór dóibh struchtúr an téacs a thuiscint ionas go bhféadfaidh siad na rialacha atá leagtha síos sa Treoir Stíle seo a chur i bhfeidhm. Is minic a bhíonn orthu plé le roinn nó le leathanach ar leith, rud a fhágann nach mbíonn an foramharc sin acu.

Déanann na profléitheoirí aon fhadhbanna a thagann aníos ina gcuid oibre a chur in iúl don tseirbhís is údar.

(Féach freisin Pointe 4.1.2 agus Pointe 4.1.3.)

Nuashonraithe: an 4.1.2013
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile