ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.11. Ábhar ealaíonta (léirithe)

Grianghraif, líníochtaí, léaráidí agus grafaicí

Ní foláir na grianghraif bhunaidh dhubha agus bhána a bheith an-soiléir agus codarsnacht mhaith iontu, agus is fearr iad a bheith ar pháipéar bán snasta, d’fhonn atáirgeadh dílis a dhéanamh ar na leath-thoin (grianghraf, grianghraf sciata). Ní foláir na doiciméid a bheith glan agus gan iad a bheith fillte nuair a chuirtear isteach go hOifig na bhFoilseachán iad.

Ní foláir na doiciméid a chuirtear isteach go leictreonach, nó a scantar a bheith d’ardchaighdeán, agus is fearr foirm chríochnaitheach den léiriú a bheith iontu. I gcás an idirlín, féadtar na comhaid a bheith comhbhrúite, ach iad a bheith d’ardchaighdeán fós.

Ceannteidil na léirithe

Ní foláir na ceannteidil a bheith ag míniú na léirithe a ngabhann siad leo, in ionad iad a dhéanamh níos casta. Is fearr i gcónaí téacs gairid beacht a bheith ag gabháil leis na léirithe.

Dathanna

Nuair a mhaisítear saothar ní foláir na dathanna a úsáidtear a oiriúnú don inneachar agus do leagan amach iomlán an tsaothair. Dá mhéid dathanna a úsáidtear is ea is casta an táirgeadh agus is mó an costas críochnaitheach.

Nuair a chlóbhuailtear grianghraif dhaite, mar shampla, is gá páipéar oiriúnach (páipéar brataithe) a úsáid, ar féidir tondathanna éagsúla a atáirgeadh go maith ar a dhromchla dlúth mín.

Ar an taobh eile de, níl an táirgeadh chomh casta céanna i gcás léaráide líní (grafaicí, léaráidí). Sa chás sin, is féidir páipéar níos saoire (páipéar glónraithe nó ar a bhfuil bailchríoch shróil) a úsáid.

Nuashonraithe: 14.12.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile