ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.9.4. Tagairtí bibleagrafaíocha

Samplaí samhailteacha atá sna samplaí agus is ar mhaithe le hord na n-eilimintí a léiriú, agus ar mhaithe leis sin amháin atá siad luaite.

Tagairt do shaothar iomlán

Is é an t-ord seo a leanas:

(1)
ainm agus túslitir nó túslitreacha ainm nó ainmneacha an údair agus camóg ar a lorg;
(2)
teideal an tsaothair (i gcló iodálach), agus, nuair is ábhartha, uimhir an eagráin;
(3)
an foilsitheoir, áit a bhfuil an foilsitheoir lonnaithe, bliain a fhoilsithe, etc.:
Údar, A., agus Údar, B., An Eoraip agus an Comhshaol, An Clóchuideachta, Doire, 2009.

Tagairt do chuid amháin de shaothar: dréacht nó alt

Is é an t-ord seo a leanas:

(1)
ainm agus túslitir nó túslitreacha ainm nó ainmneacha an údair agus camóg ar a lorg;
(2)
teideal an dréachta nó an ailt (idir uaschamóga);
(3)
teideal an tsaothair (i gcló iodálach), agus, nuair is ábhartha, uimhir an eagráin;
(4)
an foilsitheoir, áit a bhfuil an foilsitheoir lonnaithe, bliain a fhoilsithe, etc.:
Ó Murchú, A., “Dlí an Aontais Eorpaigh”, Cúrsaí Dlí, Imleabhar I, Eagrán II, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg, 2009, lgh. 26-32.
NB:
Go dtí 30.6.2009: “Oifig Foilseachán Oifigiúil na gComhphobal Eorpach”. Déantar deimhin de go n-úsáidfear an teideal ceart nuair is ábhartha.

Tagairt do thréimhseachán nó do shraithfhoilseacháin

Is é an t-ord seo a leanas:

(1)
nuair is ábhartha, teideal an ailt (idir uaschamóga);
(2)
teideal an tréimhseacháin nó teideal na sraithe (i gcló iodálach);
(3)
an uimhir, an dáta nó an tréimhsiúlacht;
(4)
foilsitheoir, áit a bhfuil an foilsitheoir lonnaithe, bliain a fhoilsithe:
“Gníomhaíochtaí an Aontais sa bhliain 2009”, Geilleagar na hEorpa, Uimh. 13, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg, 2009.
NB:
Go dtí 30.6.2009: “Oifig Foilseachán Oifigiúil na gComhphobal Eorpach”. Déantar deimhin de go n-úsáidfear an teideal ceart nuair is ábhartha.
Cás sonrach

I gcás ina ndéantar tagairt do roinnt saothar arna bhfoilsiú ag an údar céanna sa bhliain chéanna, is fearr aon éiginnteacht a d’fhéadfadh a bheith ann ó thaobh na dtagairtí de a sheachaint agus é a éascú do léitheoirí saothar a chuardach sa leabharliosta. Dá bhrí sin, ba cheart go leanfadh “a”, “b”, “c”, etc. i gcás íochtair bliain an fhoilsithe gan spás eatarthu.

An tagairt sa phríomhthéacs, leanann sí ceann den dá fhoirm seo a leanas:

… dar le Xxx [ainm an údair] (2019b), thug an straitéis arna forbairt ar chúig ais éagsúla an deis …

… thug an straitéis arna forbairt ar chúig ais éagsúla (Xxx, 2019b) an deis …

Maidir le hiontrálacha sa leabharliosta, bíonn an bhliain sa dara háit (idir lúibíní) agus ní san áit dheireanach ná leathdheireanach:

Údar, A., agus Údar, B. (2009), An Eoraip agus an Comhshaol, An Clóchuideachta, Doire.

An Coimisiún Eorpach (2020a), Biodegradability of Plastics in the Open Environment, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg.

An Coimisiún Eorpach (2020b), Compendium of 2019 European Language Label projects, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg.

An Coimisiún Eorpach (2020c), Erasmus+ – Annual report 2019, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg.

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (2020), Our Activities in 2019 — Annual Activity Report of the European Court of Auditors, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg.

Tráchtaí ginearálta

Ar mhaithe le simplíocht, is iad na gnáthfhocail ghiorraithe agus na gnáthchoimriúcháin a úsáidtear: lch., etc. (féach Iarscríbhinn A3). Ní mór gach nóta míniúcháin — tréimhsiúlacht, áit a bhfuil an foilsitheoir lonnaithe, etc. — a bheith i nGaeilge.

Nuashonraithe: 18.6.2021
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile