ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.9.4. Tagairtí bibleagrafaíocha

Samplaí samhailteacha atá sna samplaí agus is ar mhaithe le hord na n-eilimintí a léiriú, agus ar mhaithe leis sin amháin atá siad luaite.

Tagairt do shaothar iomlán

Is é an t-ord seo a leanas:

(1)
ainm agus túslitir nó túslitreacha ainm nó ainmneacha an údair agus camóg ar a lorg;
(2)
teideal an tsaothair (i gcló iodálach), agus, nuair is ábhartha, uimhir an eagráin;
(3)
an foilsitheoir, áit a bhfuil an foilsitheoir lonnaithe, bliain a fhoilsithe, etc.:
Údar, A., agus Údar, B., An Eoraip agus an Comhshaol, An Clóchuideachta, Doire, 2009, 431 lch.

Tagairt do chuid amháin de shaothar: dréacht nó alt

Is é an t-ord seo a leanas:

(1)
ainm agus túslitir nó túslitreacha ainm nó ainmneacha an údair agus camóg ar a lorg;
(2)
teideal an dréachta nó an ailt (idir uaschamóga);
(3)
teideal an tsaothair (i gcló iodálach), agus, nuair is ábhartha, uimhir an eagráin;
(4)
an foilsitheoir, áit a bhfuil an foilsitheoir lonnaithe, bliain a fhoilsithe, etc.:
Ó Murchú, A., “Dlí an Aontais Eorpaigh”, Cúrsaí Dlí, Imleabhar I, Eagrán II, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg, 2009, lgh. 26-32.
NB:
Go dtí 30.6.2009: “Oifig Foilseachán Oifigiúil na gComhphobal Eorpach”. Déantar deimhin de go n-úsáidfear an teideal ceart nuair is ábhartha.

Tagairt do thréimhseachán nó do shraithfhoilseacháin

Is é an t-ord seo a leanas:

(1)
nuair is ábhartha, teideal an ailt (idir uaschamóga);
(2)
teideal an tréimhseacháin nó teideal na sraithe (i gcló iodálach);
(3)
an uimhir, an dáta nó an tréimhsiúlacht;
(4)
foilsitheoir, áit a bhfuil an foilsitheoir lonnaithe, bliain a fhoilsithe:
“Gníomhaíochtaí an Aontais sa bhliain 2009”, Geilleagar na hEorpa, Uimh. 13, Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg, 2009.
NB:
Go dtí 30.6.2009: “Oifig Foilseachán Oifigiúil na gComhphobal Eorpach”. Déantar deimhin de go n-úsáidfear an teideal ceart nuair is ábhartha.
Tráchtaí ginearálta

Ar mhaithe le simplíocht, is iad na gnáthfhocail ghiorraithe agus na gnáthchoimriúcháin a úsáidtear: lch., etc. (féach Iarscríbhinn A3). Ní mór gach nóta míniúcháin — tréimhsiúlacht, áit a bhfuil an foilsitheoir lonnaithe, etc. — a bheith i nGaeilge.

Nuashonraithe: 15.6.2015
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile