ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

5.9.2. Tagairtí do na Conarthaí

I gcás crostagairtí do na hairteagail sna Conarthaí, ní foláir an-aird a thabhairt ar na céimeanna stairiúla éagsúla, go háirithe maidir le hathuimhriú Chonradh AE. Tar éis gach leasú ar na Conarthaí, ní foláir an t-uimhriú bunaidh agus an teideal bunaidh a choimeád ar na gníomhartha a bhí ann roimh an leasú sin.

Conradh Pharás (1952)
(síniú: 18.4.1951, teacht i bhfeidhm: 23.7.1952)

Bunaíodh an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Chruach (CEGC) le Conradh Pharás, a chuaigh in éag an 23 Iúil 2002.

Conarthaí na Róimhe (1958)
(síniú: 25.3.1957, teacht i bhfeidhm: 1.1.1958)

Bunaíodh Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE) agus Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Euratom, nó CEFA) le Conarthaí na Róimhe.

Conradh na Bruiséile (1967)
(síniú: 8.4.1965, teacht i bhfeidhm: 1.7.1967)

Bhí Conradh na Bruiséile, ar a dtugtar "an Conradh Comhcheangail" freisin, dírithe ar nuachóiriú na n-institúidí Eorpacha agus Comisiún aonair agus Comhairle aonair don trí Chomhphobal a bhí ann ag an am (CEGC, CEE agus Euratom) á mbunú leis. Aisghearadh é le Conradh Amstardam.

Conradh Maastricht (1993)
(síniú: 7.2.1992, teacht i bhfeidhm: 1.11.1993)

Nuair a tháinig Conradh Maastricht, nó “an Conradh ar an Aontas Eorpach” (Conradh AE nó CAE) i bhfeidhm, cuireadh an t-ainm “Comhphobal Eorpach” in ionad “Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa”. Leasaíodh Conradh CEE go Conradh CE.

I gConradh AE ní raibh ann ach airteagail a léiríodh le litreacha nó le litreacha agus le huimhreacha: “Airteagal A nó Airteagal K.1 de Chonradh AE”. Níorbh fholáir féachaint chuige gan tagairtí míchearta a úsáid, ar nós “Airteagal 130a den Chonradh ar an Aontas Eorpach” ar thagairt do Chonradh CE í.

Ar an gcuma chéanna, ní úsáidtear an fhoirmle “arna leasú le Conradh AE” (níorbh fholáir, mar shampla, “Airteagal 130a de Chonradh CE” a úsáid de rogha ar “Airteagal 130a de Chonradh CE arna leasú le Conradh AE”).

Conradh Amstardam (1999)
(síniú: 2.10.1997, teacht i bhfeidhm: 1.5.1999)

De réir téarmaí Airteagal 12 de Chonradh Amstardam, rinneadh athuimhriú ar na hairteagail (Airteagail A, B, C, etc. a athuimhríodh mar  1ú, 2, 3, etc.), de réir tábla comhghaoil atá sa Chonradh sin.

Conradh Amstardam:
https://publications.europa.eu/s/fp3S

Conradh Nice (2003)
(síniú: 26.2.2001, teacht i bhfeidhm: 1.2.2003)

Bhí Conradh Nice dírithe ar na hinstitiúidí a athchóiriú lena chinntiú go bhféadfadh an AE leanúint de bheith ag feidhmiú go héifeachtach tar éis a bheith méadaithe go 25 Bhallstát.

Conradh Liospóin (2009)
(síniú: 13.12.2007, teacht i bhfeidhm: 1.12.2009)

De réir téarmaí Airteagal 5 de Chonradh Liospóin, rinneadh athuimhriú arís ar Chonradh AE, de réir tábla comhghaoil atá i gceangal le Conradh Liospóin.

Tábla comhghaoil, Conradh Liospóin:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d1c14fc-6be7-4d4e-8416-f28cfc7b3b60.0011.01/DOC_17&format=PDFPDF

Leasaíodh agus athainmníodh an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Conradh FAE nó CFAE) mar an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (Conradh CE nó CAE).

Táthar tar éis an téarma “Aontas Eorpach” a chur in ionad “Comhphobal Eorpach”. Dá bhrí sin, ní foláir “de chuid an Aontais” nó foirm eile iomchuí a chur in ionad na dtéarmaí “an Comhphobal” nó “de chuid an Chomhphobail”:

beartas an Aontais (in ionad beartas an Chomhphobail)
airgeadraí tríú tíortha (in ionad airgeadraí na Stát neamh-Chomhphobail)
NB:
Glactar mar sin féin, le “Comhphobal” agus leis an tuiseal ginideach i gcáil aidiachta “Comhphobail/Chomhphobail” a mhéid a bhaineann leis an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Conradh Euratom) agus úsáidtear é i dtagairtí stairiúla.
Féach Pointe 3.4.1 freisin (ord lua na gconarthaí i ngníomhartha).
Nuashonraithe: 5.10.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile