ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

4.2.4. Doiciméid atá réidh don atáirgeadh

I gcás na ndoiciméad a bhfuil atáirgeadh díreach i ndán dóibh (camera-ready), ní foláir don tseirbhís is údar féachaint chuige go bhfuil an t-ionchur go léir is gá curtha i gcrích ar an téacs, ós rud é nach ndéantar aon cheartú ag céim an atáirgthe (ach amháin in imthosca eisceachtúla).

Ní foláir an téacs a athléamh go cúramach díreach tar éis é a ionchur, sula ndéantar an leagan amach críochnaitheach. Ní foláir freisin an leagan amach leathanaigh sin a mhionscrúdú chun botúin clóscríbhneoireachta a aimsiú sula ndéantar táirgeadh ar bith.

Ní foláir na leathanaigh a uimhriú ar bhealach leanúnach ag tosú leis an leathanach teidil. Ní foláir na leathanaigh bhána a áireamh san uimhriú. Tosaíonn na codanna agus na caibidlí ar an leathanach deas (recto) atá déanta d’fhóilió corr. Má chríochnaíonn an téacs nó an chaibidil roimhe sin ar leathanach corr, cuirfear leathanach bán roimh an gcuid nua nó roimh an gcaibidil nua. Mar shampla, má chríochnaíonn Caibidil I ar leathanach 19, tosóidh Caibidil II ar leathanach 21, mar is leathanach bán a bheidh i leathanach 20 (an leathanach clé).

Ní foláir an spás roimh cheannteideal a bheith níos mó ná an spás a scarann é ón téacs (an riail atá ann dhá thrian/trian amháin).

Fágtar dhá aisfhilleadh carráiste idir na míreanna agus na fomhíreanna.

Ní féidir líne dheireanach d’fhomhír a bheith ag tús leathanaigh. Is fearr, sa chás áirithe sin amháin, í a scríobh ar líne bhreise ar an leathanach roimhe fiú má imíonn sé thar imill an leathanaigh sin. Ar an gcuma chéanna, seachnófar leathanach a bheith ag críochnú le ceannteideal nó le fo-cheannteideal, le céad fhleasc nó leis an gcéad líne de liosta.

Leagtar amach na luanna agus na liostaí, agus an fleasc ar an gcéad líne, más gá.

Nuashonraithe: 30.4.2012
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile