ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

4.1.2. Bainistiú na dtionscadal san Oifig

Ról na mbainisteoirí tionscadail

Ullmhaíonn na bainisteoirí tionscadail an lámhscríbhinn chun í a chló. Caithfidh na treoracha cló, rogha na gclónna, an fhormáid agus an sceideal pleanála a bheith ar aon dul leis na sonraí atá sna conarthaí creata, sna tairiscintí agus sna foirmeacha ordúcháin.

Seiceálann siad na haitheantóirí idirnáisiúnta (ISBN, ISSN, DOI (féach Pointe 4.4)) agus uimhir na catalóige a bhaineann go sonrach le hOifig na bhFoilseachán.

Tabharfar aird ar leith don chlúdach; priontáiltear an teideal ar dhroim an fhoilseacháin más foilseachán mór atá i gceist.

Tugtar an t-ordú cló i ndiaidh sheiceáil na réamhleathanach go háirithe (teideal, cóipcheart, clár na n-ábhar, etc.). Ní mór é a thabhairt i scríbhinn i gcónaí agus ní mór na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh ann:

teideal an fhoilseacháin,
teanga nó teangacha ina bhfoilseofar é,
rith cló,
príomh-shaintréithe,
dáta nó dátaí seachadta, lena n-áirítear sonraí a bhaineann le seachadtaí ar chuntas agus le seachadtaí páirteacha,
ceann nó cinn scríbe, le miondealú más infheidhme.

Ealaíontóirí grafacha

Déanann an oifig um dhearadh grafach dréachtaí agus samhlacha de phóstaeir, de bhileoga, de chlúdaigh agus de leathanaigh shamplacha a ullmhú, nithe is féidir a thabhairt do na húdair roimh dóibh an chlóchuradóireacht féin a thosú.

Is féidir leis na healaíontóirí grafacha cuidiú freisin le forbairt amharc-aithne (lógónna, cairteacha grafacha, etc.) agus le dearadh grafach láithreán gréasáin (amharcláithreoireacht, meirgí, etc.).

Nuashonraithe: 9.2.2018
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile