c Julkaisutoimisto – Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet – Liite A9 – Toimielinten, elinten ja laitosten nimet: monikielinen luettelo
ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

Liite A9 Toimielinten, elinten ja laitosten nimet: monikielinen luettelo

(Tilanne 19.1.2022)

Tässä liitteessä on a) hakemisto sen kattamista kokonaisuuksista ja b) monikielinen luettelo vastaavista nimistä eri kieliversioissa; niiden esittämisjärjestys on nähtävissä kohdassa 9.5.

a) Hakemisto

b) Monikielinen luettelo

BERECin tukivirasto

 

EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmä

 

Euratomin hankintakeskus

 

Euroopan alueiden komitea

 

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

 

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

 

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

 

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto

 

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

 

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto

 

Euroopan investointipankki

 

Euroopan investointirahasto

 

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

 

Euroopan kemikaalivirasto

 

Euroopan keskuspankki

 

Euroopan kiertotaloutta ja biopohjaisia ratkaisuja edistävä yhteisyritys

Euroopan komissio

 

Euroopan koulutussäätiö

 

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus

 

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto

 

Euroopan lääkevirasto

 

Euroopan meriturvallisuusvirasto

 

Euroopan oikeusasiamies

 

Euroopan pankkiviranomainen

 

Euroopan parlamentti

 

Euroopan puolustusvirasto

 

Euroopan raja- ja merivartiovirasto

 

Euroopan rautatiet -yhteisyritys

 
 

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys

 

Euroopan syyttäjänvirasto

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

Euroopan tasa-arvoinstituutti

 

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen

 

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

 

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto

 

Euroopan tietosuojaneuvosto

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

 

Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto

 

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto

 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

 

Euroopan työviranomainen

 

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

Euroopan unioni

 

Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto

 

Euroopan unionin elinten käännöskeskus

 

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

 

Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus

 

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

 

Euroopan unionin julkaisutoimisto

 

Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto

 

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto

 

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto

 

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto

 

Euroopan unionin neuvosto

 

Euroopan unionin perusoikeusvirasto

 

Euroopan unionin rautatievirasto

 

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto

 

Euroopan unionin satelliittikeskus

 

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

 

Euroopan unionin tuomioistuin / unionin tuomioistuin
(Toimielin/tuomioistuin)

 

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos

 

Euroopan unionin turvapaikkavirasto

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

 

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

 

Euroopan ympäristökeskus

 

Eurooppa-neuvosto

 

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja

 

Fusion for Energy -yhteisyritys

 

globaalin terveyden EDCTP3-yhteisyritys

 

innovatiivisen terveydenhuollon aloitteen yhteisyritys

 

keskeiset digitaaliteknologiat -yhteisyritys

 

puhtaan ilmailun yhteisyritys

 

puhtaan vedyn yhteisyritys

 

unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

 

unionin yleinen tuomioistuin

 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto

 

yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

 

yhteisön kasvilajikevirasto

 

yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan kolmannen tutkimushankkeen yhteisyritys

 

älykkäät verkot ja palvelut -yhteisyritys

Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu