ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

10.5 Tavutus

Tavutukseen liittyy joukko ohjeita, joita olisi hyvä noudattaa mahdollisuuksien mukaan.

1)
Yhtä vokaalia ei eroteta rivin alkuun tai loppuun, vaikka kyseessä olisi tavu (sama pätee yhdyssanan osiin).
Ei: aino-a, lumena-jo
2)
Yhdistämättömiä sanoja ei jaeta vokaalien välistä.
Ei: hake-akseen, tuomi-oita, vaan hakeak-seen, tuo-mioi-ta
3)
Yhdyssanat jaetaan osiensa rajalta.
Ei: varapää-sihteeri vaan vara-pääsihteeri
4)
Sanaa ei pitäisi jakaa eri sivuille.
5)
Heittomerkki jää pois riviltä toiselle jaettaessa.
Esim. rei-itys
6)
Jos yhdysmerkin jommallakummalla puolella on väli, merkki seuraa sitä sanaa, johon se liittyy ilman väliä. Jos välejä ei ole, merkki jää rivin loppuun.
AKT–EY-
ministerineuvosto
Pohjois-Korean-
suurlähettiläs
Suur-
New York
Vapaasti rajalla
-hinta
7)
Numeroilmausten, esimerkiksi asetusten nimiin sisältyvien numerosarjojen, jakamista eri riveille tulisi välttää.
Ei siis
(ETY) N:o 2868/
88
eikä
2
kohdan
8)
Numeron ja päätteen rajalta ei jaeta.
Ei siis
22:-
ta
eikä
22-
:ta

Jos on välttämätöntä, hyvin pitkät luvut voi jakaa tuhansien ja miljoonien rajalta ja pääteainekset tavurajalta.

3 567-
890:een
20:n-
nessä
20:nnes-
104:n-
teen
9)
Lyhenteistä, pääteaineksesta ja numeroyhdistelmistä ei mielellään jaeta muita kuin kaksi- tai useampiosaisia, jotka jaetaan osien väliltä.
apul.-
prof.
sair.-
vak.tsto

Päätteen jakamista pitäisi välttää. Pakottavissa tapauksissa pääteaines voidaan jakaa tavurajalta. Tavuviivaa ei koskaan merkitä kaksoispisteen jälkeen.

kg:is-
sa
cm:ä-
kään

Numeron jälkeistä lyhennettä tai tunnusta (merkkiä) ei pitäisi kirjoittaa rivin alkuun. Lyhentämättömänä sanan voi kirjoittaa.

Ei siis
1 500
mk
vaan
1 500
markkaa
10)
Erikoislainasanoista selvät yhdyssanat jaetaan osiensa välistä.
serbo/kroaatti, sub/trooppinen

Muissa tapauksissa on kaksi mahdollista tavutustapaa:

pro/g/ressiivinen, sub/s/tanssi
11)
Vieraat erisnimet jaetaan osiensa rajoilta.
Söder-ström, Bel-grad

Kirjainryhmää, joka tarkoittaa yhtä äännettä, ei pidä hajottaa.

Eschen-burg, Näs-sjö, Mi-chel
Päivitetty viimeksi: 30.4.2012
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu