ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

9.4 Kirjallisuusviitteet ja viittaukset Euroopan unionin viralliseen lehteen

Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteet kirjoitetaan yhtenevällä tavalla kaikissa kielitoisinnoissa.

Yksityiskohtaisemmista säännöistä ks. kohta 5.9.4.

Viittaukset Euroopan unionin viralliseen lehteen

Ks. kohta 3.1.

Kun on kyse muista Euroopan unionin tuomioistuimen teksteistä kuin niistä, jotka on julkaistu virallisessa lehdessä, käytetään myös seuraavia viittaustapoja:

31.1.2003 saakka:
EYVL L 256, s. 1.
EYVL 1987, L 256, s. 1.
1.2.2003 lähtien:
EUVL L 31, 6.2.2003, s. 1.
Päivitetty viimeksi: 13.9.2019
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu