ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

7.3.3 Rahayksiköiden merkintä

Rahayksikön kirjoittaminen kokonaisuudessaan

Kun rahayksikköön viitataan yleisesti mutta määrää ei ilmoiteta, se kirjoitetaan kokonaisuudessaan muualla paitsi liitteissä ja taulukoissa (ks. ISO-koodin käyttö (EUR)).

kokonaismäärä euroina
hinta ilmoitettuna Englannin punnissa

ISO-koodin käyttö

Tekstissä

Kun rahayksikkö seuraa numeroilla ilmaistua määrää taulukossa tai liitteessä, voidaan käyttää kiinteän välin jälkeen ISO-koodia.

12 500 EUR
1 550 GBP
Taulukoissa

Taulukon sarakkeiden otsakkeissa ISO-koodia tulisi käyttää vain tilanpuutteen takia. Edeltävää kerrointa ei saa kirjoittaa kokonaisuudessaan käytettäessä ISO-koodia.

(euroa)
(EUR)
(miljoonaa euroa)
(mrd. EUR), ei: (miljardia EUR)

Kun ilmaistaan koko taulukon yhteistä yksikköä, rahayksikkö kirjoitetaan mahdollisesti edeltävän kertoimen kanssa kokonaisuudessaan sulkeisiin taulukon yläpuolelle, oikeaan reunaan tasattuna ja kursiivilla.

(miljoonaa euroa)

Euron tunnus (€)

Euron tunnusta käytetään pääasiassa vain graafisissa esityksissä. Kuitenkin sen käyttö on sallittua epävirallisissa yhteyksissä, kuten esim. myynninedistämisjulkaisuissa ja julkaisuluetteloissa sekä lehdistötiedotteissa.

Tekstinkäsittelyohjelmissa euron tunnuksen voi yleensä tuottaa painamalla samanaikaisesti näppäimiä AltGr ja e. Euron tunnuksen tekniset tiedot ja ladattavissa olevat versiot ovat komission eurosivustolla (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

Huom.
HTML-tiedostoissa on syytä ottaa huomioon, missä muodossa asiakirjaa käytetään. HTML-koodi € saattaa näyttää ruudulla oikealta, mutta merkki ei tulostu paperille näkyviin. Ongelmien välttämiseksi euron tunnus on siksi syytä liittää tekstiin käyttämällä kuvatiedostoa (gif tai jpg). Intranetissä tai internetissä julkaistaviksi tarkoitetuissa teksteissä on syytä välttää kokonaan euron tunnuksen käyttöä ja käyttää sen sijaan aina sanaa euro.

ISO-koodin (EUR) paikka määrän ilmauksissa

EUR-koodi ja euron tunnus kirjoitetaan luvun jälkeen. Koodi ja tunnus erotetaan luvusta kiinteällä välillä:

30 EUR
Huom.
Englannissa, iirissä ja maltassa koodi on ennen lukua:
an amount of EUR 30

Euron tunnuksen (€) paikka määrän ilmauksissa

Euron tunnus kirjoitetaan luvun jälkeen. Koodi ja tunnus erotetaan luvusta kiinteällä välillä:

30 €
Huom.
Englannissa, hollannissa, iirissä ja maltassa tunnus on ennen lukua:
€30 (ilman väliä)

Miljoonat ja miljardit

Kun esitetään esimerkiksi budjettitietoja, tulisi käyttää seuraavia muotoja:

Tiettyä kerrointa käytetään enintään kolmen desimaalipilkun jälkeisen numeron kanssa:
1,326 miljardia (ei: 1 326 miljoonaa)
Mikäli desimaalipilkun jälkeen on useampi kuin kolme merkitsevää numeroa:
1 326,1 miljoonaa (ei: 1,3261 miljardia)
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu