ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

5.10 Lainaukset

Lainaukset voivat olla

toisista teoksista lainattuja katkelmia
toisten henkilöiden puheesta lainattuja ajatuksia.

Lainata voidaan joko referoimalla tai siteeraamalla. Jos lainaus on sanasanainen, se liitetään tekstiyhteyteen lainausmerkeissä.

Pitkät lainaukset voidaan erottaa muusta tekstistä typografisin keinoin esimerkiksi sisentämällä ja latomalla ne leipätekstiä pienemmällä tekstikoolla tai tihentämällä riviväliä. Sisennystä käytettäessä lainausmerkkejä ei tarvita.

(Ks. myös kohta 4.2.3, ”Lainausmerkit”.)

Lainauksesta puuttuvien osien merkitseminen

Jos lainauksesta puuttuu osa, se korvataan yleensä kahdella lyhyellä ajatusviivalla (myös kolme pistettä voi tulla kyseeseen silloin kun ei ole vaaraa, että ne sekoittuvat kirjoittajan tyylikeinona käyttämien kolmen pisteen kanssa).

Jos lainauksesta puuttuu kokonainen kappale, se korvataan omalla rivillään olevilla kahdella ajatusviivalla:

”Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

– –

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx.”

Jos pois on jätetty osa virkkeen lopusta, ajatusviivojen perään tulee piste:
”Direktiivissä säädetään parhaimpiin saatavilla oleviin teknologioihin nojautuen päästöille rajat – –.”
Alusta tai keskeltä katkaistu jakso voidaan nivoa tekstiyhteyteen, jolloin ei tarvita poiston merkkejä:
Euroopan unionin tiedotteen mukaan uusi direktiivi säätää ”parhaimpiin saatavilla oleviin teknologioihin nojautuen päästöille rajat” sekä vahvistaa ”yleisperiaatteet näiden laitosten omistajia tai haltijoita koskevien perusvelvoitteiden osalta”.

Iso ja pieni alkukirjain lainauksessa

Jos lainausta edeltää kaksoispiste, se alkaa joko isolla tai pienellä alkukirjaimella sen mukaan, kumpi alkuperäisessä tekstissä on:

Puheenjohtaja D. Spring totesi yleiskokouksessa seuraavaa: ”Yhdistyneiden Kansakuntien viisikymmenvuotispäivää juhlistavan kokouksen yhteydessä annettiin julistus lisääntyvistä odotuksista järjestöä kohtaan.”
Puheenjohtaja D. Spring totesi yleiskokouksessa seuraavaa: ”– – kokouksen yhteydessä annettiin julistus lisääntyvistä odotuksista järjestöä kohtaan.”

Lainausmerkin paikka lainauksessa

Pilkku on aina jälkimmäisen lainausmerkin jäljessä, koska se ei kuulu lainaukseen:

”Komissio voi liittää tiedonantoihin mielipiteensä Euroopan neuvostossa käsiteltävistä kysymyksistä”, todetaan tiedotteessa.

Sen sijaan piste sekä kysymys- ja huutomerkki ovat jälkimmäisen lainausmerkin edellä, jos kyseessä on johtolauseellinen sitaatti; nämä välimerkit kuuluvat lainaukseen.

Tiedotteessa todetaan: ”Komissio voi liittää tiedonantoihin mielipiteensä Euroopan neuvostossa käsiteltävistä kysymyksistä.”
Päivitetty viimeksi: 5.10.2017
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu