ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

3.4 Viittausten järjestys

3.4.1 Perussopimusten järjestys

Viittauksissa perussopimuksiin (erityisesti johdanto-osan viitteissä) on 1.12.2009 alkaen, eli Lissabonin sopimuksen tultua voimaan, käytetty seuraavaa järjestystä:

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,
Huom.

30.11.2009 asti viittauksissa perussopimuksiin käytettiin seuraavaa järjestystä:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen, (tämän sopimuksen voimassaolo päättyi 23.7.2002)
ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, (tämä sopimus voitiin mainita myös ensimmäisenä).

Järjestys, jossa yhteisöihin viitattiin, vaihteli.

1.

Vuoden 1997 loppuun saakka säädösten nimiin sisältyvien, perustamissopimuksia tarkoittavien lyhenteiden järjestys vaihteli vuosittain seuraavasti:

ETY/EY, Euratom, EHTY:
1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995
Euratom, EHTY, ETY/EY:
1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996
EHTY, ETY/EY, Euratom:
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997.
2.
Ajanjaksona 1.1.1998–23.7.2002 noudatettiin seuraavaa vakiojärjestystä:
EY, EHTY, Euratom
3.
Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolon päättymispäivästä 24.7.2002 aina 30.11.2009 asti yhteisöihin viitattiin seuraavassa järjestyksessä:
EY, Euratom
4.
1.12.2009 alkaen:
EU, Euratom

Nimiä Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan yhteisö (EY) on käytetty seuraavasti:

Euroopan talousyhteisö tai ETY säädöksissä, jotka on annettu ennen 1.11.1993,
Euroopan yhteisö tai EY säädöksissä, jotka on annettu 1.11.1993 ja 31.11.2009 välisenä aikana.
Viittaukset perussopimuksiin

Perussopimuksista käytetään täydellistä nimeä, kun ne mainitaan ensimmäistä kertaa.

Myöhemmin viitatessa

1)
kun samassa tekstissä viitataan vain yhteen perussopimukseen, käytetään sanaa ”perussopimus”,
2)

kun samassa tekstissä viitataan useisiin perussopimuksiin, kunkin perussopimuksen täydellinen nimi on mainittava niin usein kuin mahdollista.

Muuten perussopimusten nimeä voidaan käyttää lyhennetyssä muodossa.

SEU viittaa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen
SEUT viittaa Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen
EY viittaa Euroopan yhteisön perustamissopimukseen
Euratom viittaa Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen
EHTY viittaa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimukseen.

Säädöksissä käytetään tällöin muotoja ”SEU-sopimus”, ”SEUT-sopimus” ja ”Euratom-sopimus”.

Huom.
Perussopimusten artiklojen numerointia muutettiin vuonna 1999 (Amsterdamin sopimus) ja vuonna 2009 (Lissabonin sopimus). Euroopan unionin tuomioistuin (unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin ja virkamiestuomioistuin) ja tilintarkastustuomioistuin noudattavat artikloihin viitatessaan tiettyjä käytänteitä sen mukaan, mihin numerointiversioon ne haluavat viitata.

3.4.2 Julkaisemisessa noudatettava järjestys

Säädöksen antajien järjestys virallisen lehden eri osissa ja otsikoissa on seuraava:

jäsenvaltioiden hallitusten edustajat (jotka saattavat kokoontua neuvostossa)
neuvosto ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajat
Euroopan parlamentti
Eurooppa-neuvosto
Euroopan parlamentti ja neuvosto
neuvosto
Euroopan komissio
Euroopan unionin tuomioistuin
Euroopan keskuspankki
tilintarkastustuomioistuin
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Euroopan alueiden komitea
Euroopan investointipankki
Euroopan oikeusasiamies
Euroopan tietosuojavaltuutettu
virastot ja toimistot
kansainvälisillä sopimuksilla perustetut elimet.

Osassa L III ja osan C IV otsikon ”Euroopan talousalueeseen liittyvät tiedotteet” alla järjestys on seuraava:

ETA:n sekakomitea
EFTAn valvontaviranomainen
EFTA-valtioiden pysyvä komitea
ETA:n konsultatiivinen komitea
EFTAn tuomioistuin.

Toimielinten, elinten, virastojen ja toimistojen eri nimien protokollajärjestyksestä ks. kohta 9.5.

3.4.3 Maiden järjestys

Maiden nimistä, koodeista ja keskinäisestä järjestyksestä ks. kohta 7.1 sekä liitteet A5 ja A6.

Huom.
Viitattaessa kansainvälisiin sopimuksiin, jotka on tehty sellaisten valtioiden kanssa, joiden nimi on myöhemmin muuttunut, on käytettävä sopimusten allekirjoittamisajankohtana voimassa ollutta nimeä.

3.4.4 Kielten ja monikielisten tekstien järjestys

Kielten nimistä, käytettävistä lyhenteistä sekä kielten ja kielitoisintojen järjestyksestä ks. kohta 7.2.

3.4.5 Rahayksiköiden järjestys

Rahayksiköiden nimistä, käytettävistä lyhenteistä ja rahayksiköiden esittämisjärjestyksestä ks. kohta 7.3 sekä liite A7. Rahayksiköiden merkintää koskevista säännöistä ks. kohta 7.3.3.

Päivitetty viimeksi: 20.9.2019
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu