ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

3.2.4 Viittaukset säädöksen muutoksiin

Virallisen lehden alaviitteissä ei enää viitata säädöksen viimeiseen muutokseen, vaan niissä on ainoastaan alkuperäisen säädöksen viitetiedot. Tämä tarkoittaa, että virallisessa lehdessä julkaistuissa teksteissä olevaa viittausta säädökseen pidetään viittauksena siihen sen voimassa olevassa muodossa. Ilmaisuja ”sellaisena kuin se on (viimeksi) muutettuna”, ”oikaistuna” ja ”kumottuna” ei enää käytetä.

Toisinaan kuitenkin säädöksen laatija saattaa haluta viitata säädöksen tiettyyn tekstiin ja sen sisältöön tiettynä ajankohtana tai korostaa erityisesti jotain muutossäädöstä. Tällöin mainittaessa säädös ensimmäisen kerran käytetään ”staattista viittausta”, jossa on säädöksen lyhyempi viittausnimi ja alaviite.

(6)
Asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteen III B, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1398/2007 (5), sisältö - -

– –

(5)
Komission asetus (EY) N:o 1398/2007, annettu 28 päivänä marraskuuta 2007, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden II, III B ja VI muuttamisesta (EUVL L 311, 29.11.2007, s. 5).
Päivitetty viimeksi: 28.4.2017
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu