ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

2.5 Loppulausekkeet – paikka, päiväys ja allekirjoitus

Säädös päättyy seuraavasti:

ensin ilmaisu ”Tehty … …”, joka osoittaa tekopaikan ja -päivän,
sitten allekirjoitus tai allekirjoitukset.

Säädöksen tekopaikka ja päiväys

Johdetun oikeuden säädöksissä paikka ja päiväys esitetään seuraavasti:

Tehty Brysselissä 1 päivänä syyskuuta 2010.

Tekopäivä on päivä, jona säädös on allekirjoitettu (Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamat säädökset) tai hyväksytty (muut säädökset).

Perussopimuksissa ja kansainvälisissä sopimuksissa koko päivämäärä kirjoitetaan kirjaimin:

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Toimielinten säädösten tekopaikka on yleensä Bryssel, lukuun ottamatta neuvoston säädösten tekopaikkaa huhti-, kesä- ja lokakuussa, jolloin neuvoston istunnot pidetään Luxemburgissa. Euroopan parlamentin säädösten sekä Euroopan parlamentin yhdessä neuvoston kanssa antamien säädösten tekopaikka on Strasbourg (tai poikkeustapauksissa Bryssel). Euroopan keskuspankin säädösten tekopaikka on yleensä Frankfurt am Main.

Allekirjoitukset (luettelo ei ole tyhjentävä)

Johdetun oikeuden säädöksissä:
Euroopan parlamentti Eurooppa-neuvosto Neuvosto

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

– –

(etunimen/etunimien alkukirjain ja koko sukunimi)

Eurooppa-neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

– –

(etunimen/etunimien alkukirjain ja koko sukunimi)

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

– –

(etunimen/etunimien alkukirjain ja koko sukunimi)


Komissio
asetukset, direktiivit, päätökset, joille ei ole osoitettu vastaanottajaa päätökset, joille on osoitettu vastaanottaja

Komission puolesta

Puheenjohtaja

– –

(koko nimi)


tai


Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

– –

(koko nimi)

Varapuheenjohtaja


tai

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

– –

(koko nimi)

Komission jäsen


tai


Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

– –

(koko nimi)

Pääjohtaja

… pääosasto

Komission puolesta

– –

(koko nimi)

Varapuheenjohtaja


tai


Komission puolesta

– –

(koko nimi)

Komission jäsen


ETA:n sekakomitea Euroopan keskuspankki
asetukset, suuntaviivat päätökset, suositukset

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

– –

(koko nimi)

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

– –

(koko nimi)


tai


EKP:n johtokunnan puolesta

EKP:n puheenjohtaja

– –

(koko nimi)

EKP:n puheenjohtaja

– –

(koko nimi)


Kansainvälisissä sopimuksissa:
Sopimukset, pöytäkirjat, yleissopimukset

Euroopan unionin puolesta

(allekirjoitus)

Jäsenvaltioiden puolesta

(allekirjoitus)


Kirjeenvaihtona tehdyt sopimukset

Euroopan unionin neuvoston puolesta

Euroopan unionin puolesta

Päivitetty viimeksi: 21.12.2016
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu