ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

1.3.2 Asiakirjojen numerointi

Ilmoitusnumero

C-sarjassa julkaistujen asiakirjojen nimen perässä on julkaisutoimiston antama ilmoitusnumero. Se sisältää

a)
julkaisemisvuoden
i)
1.1.1999 alkaen: kaikki neljä numeroa,
ii)
31.12.1998 saakka: kaksi viimeistä numeroa,
b)
virallisen lehden numeron,
c)
asiakirjan numeron, josta käy ilmi sen julkaisujärjestys virallisessa lehdessä.
(98/C 45/01)
(2010/C 2/08)

Tämä numero on nimen alla, keskitettynä ja sulkeissa. Sisällysluettelossa numero on vasemmassa reunassa ilman sulkeita.

Erityinen numerointi

Tiettyjen asiakirjojen nimiin kuuluu oma erityinen numeronsa:

tavallisen lainsäätämisjärjestyksen puitteissa vahvistetut neuvoston kannat
neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta (EU) N:o 11/2010
Huom.
Aiemmassa yhteispäätösmenettelyssä neuvosto hyväksyi ”yhteisiä kantoja”.
neuvoston yhteinen kanta (EY) N:o 14/2005
valtiontuet
tuki C 32/09
Huom.
numerointi: C 55/99, C 55/2000 (vuosiluku on nelinumeroinen vuonna 2000), C 55/01
Euroopan unionin tuomioistuimen (unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen) käsittelemät asiat
asia C-187/10 (unionin tuomioistuin; 30.11.2009 asti yhteisöjen tuomioistuin)
asia T-211/10 (15.11.1989 alkaen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, 1.12.2009 alkaen unionin yleinen tuomioistuin)
asia F-29/10 (virkamiestuomioistuin 23.7.2005 alkaen)
asia 84/81 (pelkästään yhteisöjen tuomioistuin ennen 15.11.1989)
Huom:
Virkamiestuomioistuin (perustettu 2004) lopetti toimintansa 1. syyskuuta 2016 sen toimivallan siirryttyä unionin yleiselle tuomioistuimelle.
tilintarkastustuomioistuimen lausunnot ja erityiskertomukset
lausunto nro 01/2022 (ennen 1.1.2022: lausunto nro 1/2021)
EFTAn tuomioistuimen käsittelemät asiat
asia E-5/96
ilmoitukset avoimista kilpailuista (C … A -sarja)
EPSO/AD/177/10
ilmoitukset avoinna olevista viroista ja toimista
COM/2010/10275
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätökset
Päätös N:o H8, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015 (ajantasaistettu vähäisillä teknisillä selvennyksillä 9 päivänä maaliskuuta 2016) sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan perustaman tietojenkäsittelyn teknisen toimikunnan toimintatavoista ja kokoonpanosta
virastojen lisätalousarviot
Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2010 – 1. korjaava lisätalousarvio
ehdotuspyynnöt
Ehdotuspyyntö IX-2011/01 – Avustukset Euroopan tason poliittisille puolueille
Huom.
23.7.2002 saakka (EHTY-sopimuksen päättymispäivä) oli olemassa myös neuvoston puoltavia lausuntoja.
puoltava lausunto N:o 22/96
puoltava lausunto N:o 6/2002
Päivitetty viimeksi: 28.7.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu