ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

1.2 L-sarja

1.2.1 Säädösten luokittelu

Seuraavassa on lueteltu L-sarjan lehtien osat ja alaotsikot virallisen lehden mukaisessa järjestyksessä (ks. myös EUR-Lex-sivustoPDF ja Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Virallinen lehti – L-sarja
L I – Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset
Asetukset
Direktiivit
Päätökset
Talousarviot
L II – Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset
Kansainväliset sopimukset
Asetukset
Direktiivit
Päätökset
Suositukset
Suuntaviivat
Työjärjestykset
Kansainvälisillä sopimuksilla perustettujen elinten antamat säädökset
Toimielinten väliset sopimukset
L III – Muut säädökset
Euroopan talousalue
L IV – EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset
Huom.
Säädöksen antaneiden toimielinten tai elinten järjestys kunkin alaotsikon (”Asetukset”, ”Direktiivit” jne.) alla on esitetty kohdassa 3.4.2.
Osassa L II säädökset ryhmitellään alaotsikkojen ”Asetukset”, ”Direktiivit” ja ”Päätökset” alle edellä mainittua toimielinten ja elinten järjestystä noudattaen seuraavasti: 1) perussopimuksiin suoraan perustuvat säädökset, 2) delegoidut säädökset, 3) täytäntöönpanosäädökset (ks. esimerkit Yhteenveto).

Osat

Seuraavassa yksilöidään tarkemmin, minkälaisia säädöksiä missäkin L-sarjan lehtien osassa julkaistaan.

L I – Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Tämä osa sisältää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaiset ”lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset” eli asetukset, direktiivit ja päätökset, jotka on hyväksytty

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät yhdessä)
erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä (neuvosto hyväksyy Euroopan parlamentin osallistuessa menettelyyn tai Euroopan parlamentti hyväksyy neuvoston osallistuessa menettelyyn).

L I sisältää myös Euroopan unionin yleisen talousarvion (sekä siihen liittyvät lisätalousarviot), sillä se hyväksytään erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä.

Huom.
Ennen 1.12.2009 Euroopan unionin yleinen talousarvio julkaistiin osassa L II, nimellä ”Lopullisesti vahvistettu Euroopan unionin yleinen talousarvio”. Myös virastojen tulo- ja menotaulukot julkaistiin L-sarjassa. Nyt ne ovat C-sarjassa.
L II – Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Tämä osa sisältää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaiset ”muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset” eli asetukset, direktiivit ja päätökset, joita ei hyväksytä lainsäätämisjärjestyksessä (säädösvallan siirron nojalla annetut (delegoidut) säädökset (SEUT 290 artikla), täytäntöönpanosäädökset (SEUT 291 artikla), perussopimuksiin suoraan perustuvat säädökset (kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät säädökset, YUTP-päätökset jne.)) sekä muita säädöksiä, kuten suositukset, EKP:n suuntaviivat jne.

L III – Muut säädökset

Tässä osassa julkaistaan ”muut säädökset”, kuten Euroopan talousalueen säädökset.

L IV – EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

Tässä väliaikaisessa, nyt vanhentuneessa osassa julkaistaan siirtymäkauden ajan EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1.12.2009 annetut säädökset.

Luokittelu

Säädökset luokitellaan kussakin osassa kahden kriteerin mukaan:

a)
tyypin mukaan (asetus, direktiivi, päätös)
b)
sen jälkeen, jos se on tarpeen, säädöksen antaneen toimielimen mukaan (ks. kohta 3.4.2) seuraavasti: Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, Euroopan parlamentti ja neuvosto, neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin, Euroopan keskuspankki, tilintarkastustuomioistuin jne.
Päivitetty viimeksi: 16.9.2019
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu