ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Lisa A3 Lühendid ja sümbolid

1. Üldkasutatavad lühendid

al alates
© copyright (kirjastusõigus)
et al. et alii, et alia (ja teised)
etc. et cetera (ja nii edasi; ja muud)
ibid. ibidem (sealsamas)
id. idem (sama autor)
jne ja nii edasi
jt ja teised, ja teisi
k.a kaasa arvatud; käesoleval aastal
kd köide
lk lehekülg
nn niinimetatud, nõndanimetatud
nt näiteks
n-ö nii-öelda
pt peatükk
sh sealhulgas
s.o see on
st see tähendab
u umbes
vms või muud sellist, või muu seesugune
vs. versus (vastu)
v.a välja arvatud; väga austatud

2. Mõõtühikud

mm millimeeter
cm sentimeeter
m meeter
km kilomeeter
mg milligramm
g gramm
kg kilogramm
t tonn
grt brutoregistertonnaaž (laevanduses)
ml milliliiter
l liiter
hl hektoliiter
ha hektar
s sekund
min minut
h tund (rahvusvaheline lühend)
A amper
cd kandela
Hz herts
V volt
W vatt, lääs, volfram
kW kilovatt
MW megavatt = 103 kW
kWh kilovatt-tund
°C Celsiuse kraad
J džaul
n nano-
N njuuton, põhi
t tund, tonn, talu, tänav
tJ teradžaul = 109 kJ
tkm tonnkilomeeter
toe tonnekvivalent

3. Järgarvud

Põhiarvud kirjutatakse araabia numbritega. Järgarvud kirjutatakse araabia numbritega, mille järel on punkt, või Rooma numbritega. Üldkeelses tekstis on tavaks kirjutada arvsõnad 1–10 sõnadega.

4. Muud lühendid

EU-6 EÜ esimesed kuus maad
EU-9 EÜ esimesed üheksa maad
EU-10 EÜ esimesed 10 maad
EU-12 EÜ esimesed 12 maad
EU-15 ELi esimesed 15 maad
EU-25 ELi esimesed 25 maad
EU-27 Kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa: all mõeldakse kas 27 liikmesriiki, mis kuulusid Euroopa Liitu 1. jaanuarist 2007 kuni 30. juunini 2013, või neid 27 liikmesriiki, mis moodustasid Euroopa Liidu pärast Ühendkuningriigi liidust lahkumist 31. jaanuaril 2020. Kui on oht need kaks mõistet segi ajada, tuleks täpsustada, mida lühendiga mõeldakse, lisades näiteks joonealuse märkuse.
EU-28 ELi esimesed 28 maad

ELi kõigi ametlike keelte jaoks ühist lühendit EU, millele järgnevad sidekriips ja number, kasutada tehnilistes tekstides ja tabelites; tavatekstis tuleks lühendit vältida:

Tabelis Tekstis
EU-27 27 ELi liikmesriiki
FOB free on board (franko laeva pardal) [Incoterms 2010]
CIF cost, insurance and freight (hind, kindlustus ja prahiraha) [Incoterms 2010]
MPV määratud piirkondades valmistatud (kvaliteetveinid)
plc public limited company
SA société anonyme
SARL société à responsabilité limitée
SPRL société de personnes à responsabilité limitée
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SNC società in nome colletivo
SpA società per azioni
BV besloten vennootschap
NV naamloze vennootschap
Viimati uuendatud: 1.2.2020
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg