ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

9.6. Komisjoni peadirektoraadid ja teenistused: ametlikud nimetused

Arhiiv: muudatused alates 3.1.2008

November 2011: paberversioon (s.t uus alusversioon).


16.4.2011

SEK(2011) 527

Endine nimi Uus nimi
FPIS FPI

8.4.2011

SEK(2011) 527

Endine nimi Uus nimi
arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid arengu ja koostöö peadirektoraat – EuropeAid

1.2.2011
(1.1.2011)

SEK(2011) 527

Endine nimi Uus nimi
teadusuuringute peadirektoraat teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat
RELEX FPIS
DEV + AIDCO DEVCO

1.1.2011

SEK(2011) 527

Endine nimi Uus nimi
tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

1.7.2010

SEK(2010) 779

Endine nimi Uus nimi
õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat (JLS, 65) siseasjade peadirektoraat (HOME, 65) + õigusküsimuste peadirektoraat (JUST, 76)
 
SEK(2010) 460 lõplik, 20.4.2010

Endine nimi Uus nimi
humanitaarabi peadirektoraat (ECHO) humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat (ECHO)
 
SEK(2006) 810

Endine nimi Uus nimi
arengu peadirektoraat arengu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega suhete edendamise peadirektoraat

4.3.2010

SEK(2010) 256,
4.3.2010

Endine nimi Uus nimi
kliimameetmete peadirektoraat (CLIM) kliimameetmete peadirektoraat (CLIMA)

1.3.2010

SEK(2010) 167,
24.2.2010

Endine nimi Uus nimi
energeetika ja transpordi peadirektoraat (TREN) liikuvuse ja transpordi peadirektoraat (MOVE)
   
Uus peadirektoraat: energeetika peadirektoraat (ENER)
   
Uus peadirektoraat: kliimameetmete peadirektoraat (CLIM)

1.1.2010

Endine nimi Uus nimi
personali ja halduse peadirektoraat (ADMIN) personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraat (HR)

1.7.2009

Otsus 2009/496/EÜ, Euratom 26.6.2009
(parandus: ELT L 209, 13.8.2009, lk 4)

Endine nimi Uus nimi
Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus (OPOCE) Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (OP)

11.7.2008

Otsus 2005/266/EÜ,
20.6.2008

Endine nimi Uus nimi
Rahvatervise Programmi Täitevamet Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet

16.4.2008

SEK(2008) 426,
31.3.2008

Endine nimi Uus nimi
tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraat tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

29.3.2008

SEK(2008) 426,
31.3.2008

Endine nimi Uus nimi
kalandus- ja merendusasjade peadirektoraat (FISH) merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat (MARE)

11.2.2008

Uued teenistused: Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusamet; Teadusuuringute Rakendusamet
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg