ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

9.1.2. Aadressid ühekeelsetes dokumentides

Kui aadressid esitatakse sama struktuuri järgides väljaande kõigis keeleversioonides (näiteks tabelis, mis sisaldab aadresside loetelu väljaande samal leheküljel kõigis keeltes), kasutatakse mitmekeelse teksti puhul kehtivaid eeskirju (vt punkti 9.1.3).

Ladina tähestikku kasutavasse riiki saadetavad postisaadetised

Euroopa institutsioonide, organite ja asutuste ühekeelsetes dokumentides kirjutatakse aadress üldiselt väljaande ehk lähetusriigi keeles. See kehtib eelkõige linna ja riigi nime puhul:

Euroopa Komisjon
Esindus Portugalis
Jean Monnet’ keskus
1069-068 Lissabon
PORTUGAL

Siiski võib linna ja riigi nimele eelneva teabe esitada ka sihtriigi keeles, selline esitus on sihtriigi postiteenistuse jaoks selgem:

Comissão Europeia
Representação em Portugal
Largo Jean Monnet

1069-068 Lissabon
PORTUGAL

Selleks et vältida probleeme võimalikes transiidiriikides, on soovitatav lisada sihtriigi (ja vajaduse korral linna) nimi rahvusvaheliselt tuntud keeles. Näiteks Poolast Saksamaale saadetava kirja korral:

Herrn E. Muller
Goethestr. 13
22767 Hamburg
NIEMCY/GERMANY

Bulgaaria ja kreeka tekstides kirjutatakse aadressid ladina tähtedega, võimaluse korral sihtriigi keeles, muudel juhtudel inglise keeles.

Postisaadetised mitteliikmesriikidesse, kus ei kasutata ladina tähestikku

Postisaadetistel, mis on suunatud kolmandasse riiki, kus kasutatakse teistsugust tähestikku kui ladina tähestik (Hiina, Jaapan, Saudi Araabia jne), kirjutatakse aadress, eelkõige riigi nimi, rahvusvaheliselt tuntud (sageli inglise või prantsuse) keeles; tänavanime kirjutamisel võib kasutada lihtsalt ladina transliteratsiooni:

European Commission
Representation in Beijing
15 Dong Zhi Men Wai Daije, Sanlitun
100600 Beijing
CHINA

Postisaadetised ELi liikmesriikidesse, kus ei kasutata ladina tähestikku (Bulgaaria, Kreeka ja Küpros)

Bulgaariasse, Kreekasse või Küprosele saadetavate postisaadetiste aadressid kirjutatakse ladina tähtedega (vajaduse korral nt tänavanime transliteratsiooniga).

Euroopa Komisjon
Esindus Bulgaarias
Moskovska 9
1000 Sofia
BULGAARIA
Euroopa Komisjon
Esindus Kreekas
Vassilissis Sofias 2
106 74 Ateena
KREEKA
Euroopa Komisjon
Esindus Küprosel
Iris Tower, 8th Floor
Agapinoros 2
1076 Nikosia
KÜPROS

Bulgaaria ja kreeka tekstides tuleb lisada linna ja riigi nimi ladina tähtedega (inglise keeles).

Европейска комисия
Представителство
в България
ул. „Московска“ № 9
1000 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα
Βασιλίσσης Σοφίας 2
106 74 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αντιπροσωπεία
στην Κύπρο
Iris Tower, 8ος όροφος
Αγαπήνωρος 2
1076 Λευκωσία/Nicosia
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Pealinna Brüsseli piirkonna erijuht

Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste tekstides kehtivad kakskeelse Pealinna Brüsseli piirkonna postiaadressidele järgmised eeskirjad.

Ühekeelsed prantsuse või hollandi tekstid
Prantsuse keel
(aadressid ainult prantsuse keeles)


Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
1048 Bruxelles
BELGIQUE
Hollandi keel
(aadressid ainult hollandi keeles)


Raad van de Europese Unie
Wetstraat 175
1048 Brussel
BELGIË
Ühekeelsed tekstid mõnes teises ELi ametlikus keeles

Aadressi esimese osa võib kirjutada nii kahes keeles kui ühes keeles, eelistatavalt rahvusvaheliselt mõistetavalt. Tänava, linna ja riigi nime peab kirjutama kahes keeles:

Conseil de l’Union européenne/
Raad van de Europese Unie
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Council of the European Union
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Aadressid prantsuskeelsetes riikides

Belgias, Prantsusmaal ja Luksemburgis kehtivad tänavanime ja numbri esitamise kohta erinevad põhimõtted, mida tuleb järgida.

BELGIA
Rue de la Source 200
Tänavanimele järgneb number (ilma komata)
PRANTSUSMAA
24 rue de l’Allée-au-Bois
Numbrile järgneb tänavanimi (ilma komata)
LUKSEMBURG
2, rue Mercier
Numbrile järgneb tänavanimi (komaga)
Viimati uuendatud: 16.2.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg