ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

7.3.3. Rahaühikute kasutamise eeskirjad

Euro kasutamine

Eesti keeles kirjutatakse vääringute nimetused üldiselt välja:

25 000 eurot

Euroopa Liidu Teatajas avaldatavates dokumentides ja väljaannetes kirjutatakse euro sõnadega, kui see esineb tekstis:

10 eurot
10 miljonit eurot

Sama põhimõte kehtib ka teiste vääringute puhul:

Riigisekretär andis oma 29. jaanuari 1996. aasta otsusega ROM-projectenile nimetatud programmi raames toetust maksimaalsummas 200 000 Madalmaade kuldnat.

Kogu tabeli ulatuses kehtiva vääringu puhul kirjutatakse päises euro sulgudes ja kaldkirjas enne tabelit paremale joondatuna:

TOETUSPROGRAMMIDE EELARVE
(osutatud artikli 6 lõikes 5)
(tuhandetes eurodes)
Eelarveaasta20092010

ISO koodi kasutamine

Tabelites ja loeteludes kasutatakse ISO koodi EUR (sama kehtib ka teiste vääringute puhul):

CN-kood Kirjeldus Toetusemäär EUR / 100 kg

Sümboli kasutamine

Sümbolit € kasutatakse peamiselt joonistes, graafikutes ja müügikataloogides.

Wordi tekstitöötlussüsteemides saab euro sümboli, hoides all vasakpoolset Alt-klahvi ja vajuta­des samal ajal numbriklahvistikul 0128. Eurosümboli tehnilised parameetrid on kättesaadavad komisjoni eurole pühendatud leheküljel (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

NB!
HTMLis tuleb arvesse võtta dokumendi esitusviisi. Unicode’i tekstidega probleeme ei ole, kuid vanemates, ISO 8859 tekstides ei pruugi ekraanil olev HTMLi kood „€“ paberil nähtav olla. (Gif või jpg eurosümboli jaoks kõrvaldab probleemi.) Automaatselt sisevõrku või internetti ülekantavate tekstide puhul tuleks eurosümbolist hoiduda, kasutades tähtkoodi EUR.

Miljon või miljard

Arusaadavuse huvides on miljonite ja miljardite puhul soovitatav järgida järgmist tava:

väljenduda miljardites, kui kümnendmurru murdosas on kõige enam kolm numbrit:
1,326 miljardit (mitte: 1 326 miljonit)
väljenduda miljonites, kui kümnendmurru murdosas on enam kui kolm numbrit:
1 326,1 miljonit (mitte: 1,3261 miljardit)
Viimati uuendatud: 22.8.2018
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg