ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

6.1. Käsikirja lugemine

Autoriteenistuselt saabunud käsikirja vormistamist on kirjeldatud punktis 4.2.

Väljaannete talituse korrektorid loevad käsikirja korrektuuri ja valmistavad selle küljendamiseks ette.

Korrektoritel peab olema tööst ülevaade. Nad jälgivad teksti ülesehitust ja rakendavad käesoleva stiilijuhendiga kehtestatud eeskirju. Sageli peavad nad süvenema üksikutesse lõikudesse või lehekülgedesse, riskides üldpildi hajumisega.

Käsikirja ettevalmistamise käigus tekkivatest küsimustest teavitatakse autoriteenistust.

(Vt ka punkte 4.1.2 ja 4.1.3.)

Viimati uuendatud: 4.1.2013
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg