ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

5.9.4. Bibliograafilised viited

Viitamine tervikväljaandele

Järjestus on järgmine:

1)
autori(te) perekonnanimi (perekonnanimed) ja eesnime(de) initsiaal(id), järgneb koma;
2)
trükise pealkiri (kursiivis) ja vajaduse korral väljaande number;
3)
väljaandja, avaldamiskoht ja -aasta jne:
Autor, A., ja Autor, B., L´Europe et l´environnement, Nathan, Pariis, 2009, 431 lk.

Viitamine väljaande osale: kirjutis või artikkel

Järjestus on järgmine:

1)
autori(te) perekonnanimi (perekonnanimed) ja eesnime(de) initsiaal(id), järgneb koma;
2)
kirjutise või artikli pealkiri (jutumärkides);
3)
trükise pealkiri (kursiivis) ja vajaduse korral väljaande number;
4)
väljaandja, avaldamiskoht ja -aasta jne.
Vallet, G., „La nature juridique de l’Union européenne“, Le droit de l’Union, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2009, lk 2–5.

Viitamine perioodika- või seeriaväljaandele

Järjestus on järgmine:

1)
vajaduse korral artikli pealkiri (jutumärkides);
2)
perioodika- või seeriaväljaande pealkiri (kursiivis);
3)
number, kuupäev või ilmumissagedus;
4)
väljaandja, avaldamiskoht ja -aasta:
„Activités de l’Union en 2009“, Économie, nr 13, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg, 2010.
NB!
Alates 1.7.2009: „Euroopa Liidu Väljaannete Talitus“. Vajaduse korral tuleb säilitada esialgne nimetus.
Üldised märkused

Lihtsuse huvides kasutatakse levinud lühendeid: kd, lk, jne (vt lisa A3). Kõik selgitused – ilmumissagedus, avaldamiskoht jne – peavad olema eesti keeles.

Viimati uuendatud: 15.6.2015
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg