ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

5.9. Viited

Viide on teksti sees või lehekülje joone all esitatud märkus, mis võimaldab kindlaks teha, keda tsiteeritakse ja millisest väljaandest või väljaande osast tekst pärineb. Viidetes tuleb järgida määruste, direktiivide, aluslepingute artiklite, Euroopa Kohtu kohtuasjade jms algset nummerdust. Pealkirju tuleb tsiteerida täpselt.

Teksti sees sisalduvad viited peavad olema lühikesed ja soovitatavalt esitatud sulgudes.

5.9.1. Viitamine liidu õigusaktidele

Vt esimest osa.

Viitamine Euroopa Liidu Teatajale

Vt punkti 3.1.

Viimati uuendatud: 29.6.2015
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg