ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

5.5. Esi- ja järellehed

5.5.1. Pühendus

Pühendus on enamasti väga lühike ja kirjutatud ülejäänud tekstiga võrreldes väiksemas kirjas. See asetseb nelja kümnendiku kaugusel lehekülje ülaservast. Verso jäetakse tühjaks.

5.5.2. Avasõna, eessõna ja sissejuhatus

Avasõna asetseb trükise alguses ning selle eesmärk on tutvustada lugejale teose autorit või teost. Autor ise ei kirjuta oma teosele tavaliselt avasõna. Avasõnas kasutatakse trükisest erinevat kirjastiili, enamasti kursiivi, mille tähesuurus on trükise teksti tähtedest suurem.

Eessõna kirjutab autor ise: see on väljaande lühitutvustus, milles autor selgitab oma kavatsusi. Tavaliselt kasutatakse harilikku kirjastiili.

Sissejuhatuse koostab samuti autor ning selles tutvustatakse lugejale teose ülesehitust. Kirjastiil on enamasti sama mis põhitekstil.

5.5.3. Sisukord

Traditsiooniliselt asetseb sisukord trükise alguses. Selles on täpselt loetletud trükise erinevate tekstiosade peakirjad. Pealkirjale järgneb enamasti punktiirjoon ja seejärel selle lehekülje number, kus asjaomane tekstiosa algab.

Lisaks üldisele sisukorrale võib igal alajaotusel olla oma sisukord, mille detailsuse taset vastavalt kohandatakse.

Sisukorrale võib lisada illustratsioonide ning tabelite ja graafikute loendi.

5.5.4. Kasutatud kirjandus

Bibliograafia on enamasti ära toodud dokumendi lõpus.

Bibliokirjete kohta vt punkti 5.9.4.

5.5.5. Register

Registrid on üksikasjalikud loetelud, mis sisaldavad – nagu selgitatud allpool – olulisema ainestiku (isikute, kohtade, sündmuste nimed, võtmesõnad jne) liigitust koos viitega selle asukohale trükises.

Registrid koostatakse lähtuvalt eri kriteeriumidest: alfabeetilised, süstemaatilised, kronoloogilised, numbrilised jne.

Sama registri piires kombineeritakse tihti eri liigitussüsteeme.

Võimalik on koostada eriregistreid (autorite, geograafiliste nimede jne register) või koondada kogu teave ühte üldregistrisse.

Registri vorm

Kui väljaande küljendamine on lõppenud, annab väljaandev asutus registrile viimase lihvi ja kontrollib selle üle (nt viib lõpule leheküljenumbritele viitava registri nummerduse).

Kui trükise register antakse välja eraldi vihuna, tuleb registri pealkirjas nimetada selle aluseks oleva väljaande autor, pealkiri, avaldamiskoht ja -kuupäev, nagu need on esitatud tiitellehel.

Perioodika- või seeriaväljaande registri pealkirjas tuleb näidata väljaande täispealkiri, väljaande number ja registriga hõlmatav ajavahemik.

Perioodikaväljaannete puhul on soovitatav seada lisaks väljaanderegistritele sisse kumulatiiv­registrid. Viited peavad sel juhul sisaldama aastakäiku ja numbrit.

Kui väljaande iga vihu leheküljed on eraldi nummerdatud, peab viites olema näidatud vihu number või kuupäev.

Jooksvad pealkirjad tuleb esitada iga lehe rektol ja versol ning need peavad sisaldama väljaande pealkirja ja registritüüpi, v.a erijuhud. Väljaanderegistrite puhul on soovitatav märkida iga lehekülje ülemisse välisnurka esimese ja viimase sõna esitähed (või need sõnad).

Juhul kui register on esitatud väljaande alguses, peavad selle leheküljed olema teksti lehekülgedest eraldi nummerdatud.

Perioodika- ja seeriaväljaannete registreid avaldatakse iga väljaande kohta eraldi – võimaluse korral kord aastas. Ka kumulatiivregistreid tuleks avaldada korrapärase ajavahemiku järel.

Viimati uuendatud: 15.6.2015
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg