ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

5.3.2. Teave trükitoote kohta

Mis tahes trükitoode peab põhimõtteliselt sisaldama järgmist teavet, mille esitab trükikoda:

trükikoja nimi ja riik, kus trükkimine toimus;
kohaldatav(ad) ökomärgis(ed);
võimaluse korral märge kasutatud paberi kohta.

Trükikoja nimi ja riik, kus trükkimine toimus

Märge trükikoja nime ja riigi kohta, kus trükkimine toimus, esitatakse kõikides keeleversioonides inglise keeles ja kaldkirjas:

Printed by [trükikoda] in [riik]

Ökomärgis

Teave trükitoote kohta lisatakse ühe või mitme ökomärgise kujul, näiteks:

fsc-logo       pefc-logo

Märge kasutatud paberi kohta

Trükitootele võib lisada märke kasutatud paberi kohta. See esitatakse näiteks järgmisel viisil:

uus paber:
TRÜKITUD VALGELE ELEMENTAARKLOORIVABALE PABERILE (ECF)
TRÜKITUD VALGELE KLOORIVABALE PABERILE (TCF)
taaskasutatud paber:
TRÜKITUD TAASKASUTATUD PABERILE
TRÜKITUD TAASKASUTATUD ELEMENTAARKLOORIVABALE PABERILE (PCF)

Taaskasutatud paberi puhul ei või mingil juhul kasutada väljendit „kloorivabale“. Kuna kogu ümbertöötamisprotsessis kasutatud toorpaberi päritolu on võimatu kindlaks määrata, ei saa tagada kloori täielikku puudumist. Paberit saab ümber töötada ka ilma kloorita.

Viimati uuendatud: 22.11.2019
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg