ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

4.2.4. Trükivalmis dokumendid

Trükivalmis (camera-ready) dokumentide puhul peab need koostanud asutus jälgima, et tekstis oleksid tehtud kõik vajalikud parandused, sest teksti reprodutseerimise faasis enam ühtegi parandust ei tehta (välja arvatud erandolukorras).

Tekst tuleb hoolikalt üle lugeda vahetult pärast sisestamist, enne lõplikku küljendamist. Ka küljendus tuleb enne trükkiandmist põhjalikult tüpograafiliselt üle kontrollida.

Leheküljed tuleb nummerdada järjest alates tiitellehest (kaasa arvatud). Numeratsioon peab hõlmama ka tühje lehekülgi. Osad ja peatükid algavad parempoolselt leheküljelt (rekto), mis kannab paaritut numbrit. Kui eelmine osa või peatükk lõpeb paaritul leheküljel, jäetakse järgmise osa või peatüki ette tühi lehekülg. Näiteks kui I peatükk lõpeb leheküljel 19, algab II peatükk leheküljelt 21 ning lehekülg 20 jääb tühjaks.

Pealkirja või alapealkirja ette peab jääma alati rohkem ruumi kui pealkirja ja teksti vahele (kuldreegel on kaks kolmandikku / üks kolmandik).

Lõikude vahele jäetakse kaks tühja rida.

Lehekülg ei tohi alata lõigu viimase reaga. Sellisel juhul – ja ainult sellisel – on parem ületada ühe rea võrra eelmise lehekülje raami. Samuti ei tohiks lehekülg lõppeda pealkirja või alapealkirjaga ega loetelu esimese punkti või reaga.

Tsitaadid ja loetelud peavad olema joondatud esireataandega (olemasolu korral).

Viimati uuendatud: 31.10.2011
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg