ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Kokkuvõtlikud tabelid

Seeriate sisu

L (1) C (2) S

Seadusandlikud aktid (L I)

Muud kui seadusandlikud aktid (L II)

Muud aktid (L III)

EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud aktid (L IV)

Resolutsioonid, soovitused ja arvamused (C I)

Teatised (C II)

Ettevalmistavad aktid (C III)

Teave (C IV)

Teated (C V)

Hankelepingud (hanketeated): ehitustööd, asjad, teenused (avatud, piiratud, kiirendatud menetlused)

Euroopa Liidu institutsioonide jt organite ja asutuste ning ELi programmide (nt Euroopa Arengufond, Euroopa Investeerimispank jne) teated

(1)
Seeriat täiendavad L … I-seeria (vt punkti 1.1 „L-seeria“).
(2)
Seeriat täiendavad C … A-seeria, C … E- (1. aprillist 2014 ei ole enam kasutusel) ja C … I-seeria (vt punkti 1.1 „C-seeria“).

Määrused, direktiivid ja otsused (L I ja L II)

Institutsioon Akt Akti olemus Seadusandlike aktide ja muude kui seadusandlike aktide tunnused Seeria Allkirjad
Euroopa Parlament + nõukogu Määrus Seadusandlik (seadusandlik tavamenetlus)

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

+ volitus: toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

L I Euroopa Parlamendi president + nõukogu eesistuja
Direktiiv Seadusandlik (seadusandlik tavamenetlus)

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

+ volitus: toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

L I Euroopa Parlamendi president + nõukogu eesistuja
Otsus Seadusandlik (seadusandlik tavamenetlus)

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

+ volitus: toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

L I Euroopa Parlamendi president + nõukogu eesistuja
Otsus (nt Globali­seerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta) Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Euroopa Parlamendi president + nõukogu eesistuja
 
Euroopa Parlament Määrus Seadusandlik (seadusandlik erimenetlus)

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

+ volitus: toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

L I Euroopa Parlamendi president
Otsus Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Euroopa Parlamendi president
 
Euroopa Ülemkogu Otsus Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Euroopa Ülemkogu eesistuja
 
Nõukogu Määrus Seadusandlik (seadusandlik erimenetlus)

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

+ volitus: toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

L I Nõukogu eesistuja
Määrus (vahetult aluslepingutel põhinev) Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Nõukogu eesistuja
Rakendusmäärus Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut,

+ teine volitus: võttes arvesse [---], eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Nõukogu eesistuja
Direktiiv Seadusandlik (seadusandlik erimenetlus)

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

+ volitus: toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

L I Nõukogu eesistuja
Direktiiv (vahetult aluslepingutel põhinev) Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Nõukogu eesistuja
Rakendusdirektiiv Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut,

+ teine volitus: võttes arvesse [---], eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Nõukogu eesistuja
Otsus Seadusandlik (seadusandlik erimenetlus)

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

+ volitus: toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

L I Nõukogu eesistuja
Otsus (vahetult aluslepingutel põhinev, k.a ÜVJP otsused) Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

ÜVJP otsustes, esimene volitus: võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Nõukogu eesistuja
Rakendusotsus Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut,

+ teine volitus: võttes arvesse [---], eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Nõukogu eesistuja
 
Komisjon Määrus (vahetult aluslepingutel põhinev) Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Komisjoni president
Delegeeritud määrus Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut,

+ teine volitus: võttes arvesse [---], eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Komisjoni president
Rakendusmäärus Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut,

+ teine volitus: võttes arvesse [---], eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Komisjoni president
Direktiiv (vahetult aluslepingutel põhinev) Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Komisjoni president
Delegeeritud direktiiv Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut,

+ teine volitus: võttes arvesse [---], eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Komisjoni president
Rakendusdirektiiv Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut,

+ teine volitus: võttes arvesse [---], eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Komisjoni president
Otsus (vahetult aluslepingutel põhinev) Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut, eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Komisjoni president
Komisjoni liige (adressaatide korral)
Delegeeritud otsus Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut,

+ teine volitus: võttes arvesse [---], eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Komisjoni president
Komisjoni liige (adressaatide korral)
Rakendusotsus Muu kui seadusandlik

Esimene volitus: võttes arvesse [---] lepingut,

+ teine volitus: võttes arvesse [---], eriti selle artiklit [---],

seadusandliku menetluse kohta volitus puudub

L II Komisjoni president
Komisjoni liige (adressaatide korral)

Euroopa Liidu Teataja nummerdamine

Kuupäev Number
Alates 1952 kuni 30.6.1967 (lehekülgede numeratsioon läbi aastakäigu ja aastaarv) EÜT 106, 30.12.1962, lk 2553/62.
Alates 1.7.1967 (iga väljaanne algab leheküljega 1) EÜT 174, 31.7.1967, lk 1.
1968 (loodi L- ja C-seeria) EÜT L 76, 28.3.1968, lk 1.
EÜT C 108, 19.10.1968, lk 1.
1978 (loodi S-seeria) EÜT S 99, 5.5.1978, lk 1.
1991 (loodi C … A-seeria) ELT C 194 A, 31.7.2008, lk 1.
1.1.2016 (loodi L … I- ja C … I-seeria) ELT L 11 I, 16.1.2016, lk. 1
ELT C 15 I, 16.1.2016, lk. 1

Aktide nummerdamine (L-seeria)

Määrused
Kuupäev Number
1952 kuni 31.12.1962 Määrus nr 17
1.1.1963 kuni 31.12.1967 Määrus nr 1009/67/EMÜ
1.1.1968 kuni 31.10.1993 Määrus (EMÜ) nr 1470/68
1.11.1993 kuni 31.12.1998 Määrus (EÜ) nr 3031/93
1.1.1999 kuni 30.11.2009

Määrus (EÜ) nr 302/1999

Määrus (EÜ) nr 1288/2009

1.12.2009 kuni 31.12.2014 Määrus (EL) nr 1178/2009
Alates 1.1.2015 Määrus (EL) 2015/475
Direktiivid, otsused
Aktid Kuupäev Number
Direktiiv
(L I ja L II)
Kuni 31.12.2014

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/13/EL

Nõukogu direktiiv 2010/12/EL

Komisjoni direktiiv 2010/29/EL

Alates 1.1.2015

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/254

Nõukogu direktiiv (EL) 2015/121

Komisjoni direktiiv (EL) 2015/565

Otsus
(L I)
Kuni 31.12.2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 284/2010/EL
Alates 1.1.2015 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/601
Otsus
(L II)
Kuni 31.12.2014

Komisjoni otsus 2010/261/EL

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 2010/204/EL

Nõukogu otsus 2010/231/ÜVJP

Alates 1.1.2015

Komisjoni otsus (EL) 2015/119

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/468

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/76

Soovitused, suunised (L II)
Aktid Kuupäev Number
Soovitus Kuni 31.12.2014 2009/1019/EL
Alates 1.1.2015 (EL) 2015/682
Suunis Kuni 31.12.2014 2009/1021/EL (EKP/2009/28)
Alates 1.1.2015 (EL) 2015/732(EKP/2015/20)
NB!

Soovituste avaldamine:

L II: nõukogu soovitused (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 121, 126 ja 140), komisjoni soovitused (artikkel 292), Euroopa Keskpanga soovitused (artikkel 292);
C I: Euroopa Parlamendi soovitused nõukogule, nõukogu soovitused, komisjoni soovitused, Euroopa Keskpanga soovitused;
C III: Euroopa Keskpanga soovitused (artiklid 129 ja 219).
EMP otsused, EFTA otsused ja soovitused
Aktid Kuupäev Number
EMP Ühiskomitee otsus Kuni 31.12.2014 (ainult autori antud number) nr 119/2009
Alates 1.1.2015 (topeltnumber) nr 159/2014 [2015/94]
EFTA järelevalveameti soovitus Kuni 31.12.2014 (ainult autori antud number) nr 133/09/COL
Alates 1.1.2015 (topeltnumber)

nr 30/15/COL [2015/1813]

nr. 226/17/COL [2018/564]

EFTA järelevalveameti otsus Kuni 31.12.2014 (ainult autori antud number) nr 119/07/COL
Alates 1.1.2015 (topeltnumber) nr N/15/COL [2015/N]

Õigusakti struktuur

Õigusakti struktuur
Viimati uuendatud: 1.6.2021
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg