ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

3.2.4. Osutamine muutmisaktidele

Euroopa Liidu Teataja allviited ei sisalda enam viimaseid muutmisakte, vaid ainult akti esmakordse ilmumise viidet. Euroopa Liidu Teatajas avaldatavates tekstides olevaid viiteid aktidele käsitatakse viidetena nende kehtivale versioonile. Väljendeid „viimati muudetud“, „parandatud“, „kehtetuks tunnistatud“ enam ei kasutata.

Kui aga autor soovib viidata tekstile, mis kehtis teatud ajal, või rõhutada muutmisakti, siis esitatakse muutmisakti lühinimi tekstis ja esmakordse nimetamise korral antakse ka viide:

(6)
Määruse (EÜ) nr 517/94 IIIB lisa (mida on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1398/2007 (5)) sisu [---]

[---]

(5)
Komisjoni 28. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1398/2007, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 517/94 (teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja ühenduse impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta) II, III B ja VI lisa (ELT L 311, 29.11.2007, lk 5).
Viimati uuendatud: 28.4.2017
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg