ISSN 1831-5380
Διάγραμμα του δικτυακού τόπου | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τα cookies | Συνήθεις ερωτήσεις | Επικοινωνία | Εκτύπωση

4.2.3. Σύνταξη του κειμένου

Οδηγίες δακτυλογράφησης

Για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εργασίας προκειμένου το κείμενο να τεθεί σε παραγωγή (χαρτί, CD/DVD, διαδίκτυο κ.λπ.), είναι απαραίτητο να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες.

Γενικά
Να γίνεται δακτυλογράφηση «με το χιλιόμετρο» (δηλαδή χωρίς σελιδοποίηση).
Το κείμενο να μη στοιχίζεται πλήρως και να μην εισάγεται ενωτικό στο τέλος της αράδας παρά μόνο μέσω αυτόματου συλλαβισμού.
Για τις αποστάσεις των σημείων στίξης βλ. σημείο 6.4.
Να γίνεται λογική και ομοιογενής επεξεργασία του κειμένου (να χρησιμοποιούνται οι ίδιες ρυθμίσεις για τα ίδια στοιχεία ενός εγγράφου).
Ειδικοί
χαρακτήρες
Να χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι ειδικοί χαρακτήρες.
Να αποφεύγεται οποιαδήποτε μεταγραφή («ss» αντί «ß», «ue» αντί «ü» κ.λπ.).
Να χρησιμοποιούνται πάντα οι αριθμοί 1 και 0 από το πληκτρολόγιο και όχι τα κεφαλαία I ή O.
Για τα αποσιωπητικά (…) να πληκτρολογείται: «Alt» πατημένο + 0133, ή «Ctrl», «Alt» πατημένα + τελεία (.) [να μη χρησιμοποιούνται τρεις συνεχόμενες τελείες (...)].
Αριθμοί
Αριθμοί που εκφράζουν ποσότητες: κάθε ομάδα τριών ψηφίων να διαχωρίζεται με προστατευμένο (σταθερό) διάστημα και όχι με τελεία (π.χ. 300 000).
Αριθμοί που εκφράζουν αρίθμηση, όπως χρονολογίες, σελίδες κ.λπ.: χωρίς διάστημα (παραδείγματα: 1961, σ. 2064).
Δεκαδικοί αριθμοί: με υποδιαστολή (π.χ. 13,6) και όχι με τελεία.
Κανόνες γραφής αριθμών: βλ. επίσης σημείο 10.8.
Προστατευμένα διαστήματα
Χρησιμοποιούνται όταν δεν θέλουμε να κόβονται στο τέλος της αράδας ομάδες χαρακτήρων που πρέπει να παραμείνουν ενωμένες.
Να χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στις ακόλουθες περιπτώσεις, πέρα από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους κανόνες στίξης (βλ. σημείο 6.4):
αριθ.• ΕΕ L• 10•000
σ.• ΕΕ C• κ. C.•M. Dupont
Σημείωση:
Στο Word, για το προστατευμένο διάστημα πληκτρολογείται ο κωδικός Alt 0160.
Γραφήματα,
εικόνες
και πίνακες
Τα γραφήματα και οι εικόνες να παραδίδονται σε ξεχωριστά αρχεία, με υψηλής ανάλυσης μορφοποίηση.
Να ελέγχονται τα δικαιώματα αναπαραγωγής / πνευματικής ιδιοκτησίας για τις εικόνες και τις φωτογραφίες.
Να σημειώνεται ο χώρος στον οποίο εισάγεται η εικόνα / το γράφημα με ένα ευκρινές ορόσημο (<IMAGE1>, <GRAPH1>, <TABLE1> κ.λπ.).
Τα αρχεία Excel να παραδίδονται χωριστά.
Εισαγωγικά
Να χρησιμοποιούνται τα ειδικά εισαγωγικά για κάθε γλώσσα.
Στα ελληνικά, υπάρχουν τρία επίπεδα εισαγωγικών (εντός παρενθέσεως ο κωδικός που χρησιμοποιείται για την πληκτρολόγηση):
επίπεδο 1
(αρχικό παράθεμα)
«…» (Alt 0171 / Alt 0187)
επίπεδο 2
(παράθεμα μέσα σε παράθεμα)
“…” (Alt 0147 / Alt 0148)
επίπεδο 3
(παράθεμα μέσα σε παράθεμα μέσα σε παράθεμα)
‘…’ (Alt 0145 / Alt 0146)
Απόστροφοι
Να χρησιμοποιείται η σωστή τυπογραφική απόστροφος ( ή , σύμφωνα με την οικογένεια των χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων), η οποία παράγεται με την πληκτρολόγηση Alt 0146 (ή με τη χρήση του κατάλληλου πλήκτρου, όταν αυτό διατίθεται), και όχι με τη χρήση του πλήκτρου «'».
Κεφαλαία
και μικρά
Να μην πληκτρολογούνται οι τίτλοι με κεφαλαία.
Να τονίζονται τα κεφαλαία όταν χρειάζεται (π.χ. Έρευνα). Βλ. επίσης σημείο 10.3.
Να χρησιμοποιούνται τα κεφαλαία/μικρά σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Εγχειριδίου (βλ. σημείο 10.3).
Υποσημειώσεις
Για την εισαγωγή υποσημειώσεων στο Word, να γίνεται πάντα επιλογή από το μενού References Insert footnote.
Για ένα κείμενο που προορίζεται για έντυπη έκδοση, είναι ουσιαστικά άσκοπη, ή ακόμα και κουραστική, η μορφοποίηση των αριθμών των σημειώσεων με το χέρι. Παράδειγμα: Το Word εφαρμόζει 1 αλλά οι διορθωτές εφαρμόζουν (1). Ο τυπογράφος έχει μόνο την επιλογή Insert footnote, οπότε θα μορφοποιήσει τους αριθμούς των σημειώσεων σωστά, σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Εγχειριδίου.
Να γίνεται ευκρινής αρίθμηση των υποσημειώσεων με αραβικούς αριθμούς (άλλα σύμβολα, όπως αστερίσκοι ή γράμματα, να χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένες περιπτώσεις).
Να αποφεύγεται η χρήση υποσημειώσεων τύπου «Ομοίως» (η σελιδοποίηση του τυπωμένου έργου θα είναι διαφορετική από εκείνη του χειρογράφου).
Η παραπομπή σε υποσημείωση (συμπεριλαμβανομένης της παρένθεσης) στοιχειοθετείται πάντοτε με όρθια λευκά στοιχεία (ακόμα και στα κείμενα ή στους τίτλους που είναι στοιχειοθετημένα με πλάγια ή μαύρα στοιχεία).
Παύλες
Για την εισαγωγή των στοιχείων μιας απαρίθμησης να χρησιμοποιείται η μεγάλη παύλα (Alt 0151) (κανόνας για όλες τις γλώσσες).
Στα ελληνικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μεγάλες παύλες αντί για παρένθεση (βλ. σημείο 10.1.8).
Τίτλοι
Να μη μορφοποιείται το έγγραφο κατά το δοκούν, αλλά να χρησιμοποιούνται μόνο φύλλα στυλ.
Σε περίπτωση απουσίας κάποιου συγκεκριμένου φύλλου στυλ, να χρησιμοποιούνται τα στυλ του Word (Heading 1, Heading 2, Normal κ.λπ.).
Να μην πληκτρολογούνται ποτέ οι τίτλοι με κεφαλαία.
Σημείωση:
Εάν χρησιμοποιήσετε τα στυλ του Word, στην τελική επεξεργασία του κειμένου μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένων. Κατά τη μετατροπή του αρχείου σε μορφή PDF, οι τίτλοι αυτοί θα δημιουργήσουν αυτόματα υπερσυνδέσμους (σελιδοδείκτες ή bookmarks), στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άνετη ανάγνωση μακροσκελών εγγράφων PDF.

Άλλες συστάσεις

Όταν ένα χειρόγραφο παραδίδεται σε περισσότερα από ένα μέρη, η υπηρεσία-συντάκτης πρέπει να φροντίσει, κατά την παράδοση του πρώτου μέρους, να παράσχει έναν πίνακα περιεχομένων (έστω και προσωρινό), έτσι ώστε οι διορθωτές/-ριες να έχουν μια σφαιρική άποψη σχετικά με αυτό.

Κάθε χειρόγραφο πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά από την υπηρεσία-συντάκτη πριν σταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων. Τυχόν αναθεωρήσεις πρέπει να γίνονται κατ’ εξαίρεση και να είναι απολύτως σαφείς, ευανάγνωστες και ακριβείς. Σημαντικές αναθεωρήσεις που γίνονται στο στάδιο της πρώτης επεξεργασίας πρέπει να πληκτρολογηθούν εκ νέου, επηρεάζουν τη σελιδοποίηση (ενίοτε την αλλάζουν ριζικά, επιφέροντας διαδοχικές αλλαγές) και συχνά απαιτούν τη δημιουργία πρόσθετων εκδόσεων και επανέλεγχο (με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις στις προθεσμίες παραγωγής και αύξηση του κόστους).

Τέλος, θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να μη γίνονται σύνθετες καταχωρίσεις που προκύπτουν από συγκέντρωση κειμένων που έχουν μορφοποιηθεί με διαφορετικές εφαρμογές λογισμικού.

Τελευταία ενημέρωση: 15.2.2022
Αρχή σελίδας
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα