ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

Bilag A3 Forkortelser og symboler

1. Titulaturer

adv.
advokat
dir.
direktør
dr.
doctor (i f.eks. dr.med.) og doktor (læge)
fr.
frue (fru) eller frøken (frk.)
H.E.
Hans Excellence
H.K.H.
Hans eller Hendes Kongelige Højhed
H.M.
Hans eller Hendes Majestæt
hr.
herre
hrs.
højesteretssagfører
lrs.
landsretssagfører
prof.
professor.

2. Måleenheder

t./h (time/hora) (h anvendes i Rådet), min. (minut), sek. (sekund/s)

tkm (tonkilometer), km (kilometer), hm (hektometer), m (meter), dm (decimeter), cm (centimeter), mm (millimeter), µm (mikrometer)

km2 (kvadratkilometer), ha (hektar), ar (areal, 100 m2), m2 (kvadratmeter), dm2 (kvadratdecimeter), cm(kvadratcentimeter), m3 (kubikmeter), dm3 (kubikdecimeter), cm3 (kubikcentimeter), mm(kubikmillimeter)

hl (hektoliter), l (liter), dl (deciliter), cl ( centiliter), ml (milliliter)

dw (dødvægt), k.brt (kompenseret bruttoregisterton), brt (bruttoregisterton), bt (bruttoton), t (ton), kg (kilogram), hg (hektogram), g (gram), dg (decigram), cg (centigram), mg (milligram), µg (mikrogram)

kJ (kilojoule), J (joule), TJ (terajoule), kcal (kilokalorie)

toe (ton mineralolieækvivalent) (på fransk: tep)

MW (megawatt), kW (kilowatt), W (watt), MWh (megawatttime), kWh (kilowatttime), Wh (watttime)

A (ampere), kVA (kilovoltampere), MV (megavolt), kV (kilovolt), V (volt)

MHz (megahertz), kHz (kilohertz), Hz (hertz)

mio. (million), mia. (milliard)

°C (grader celsius)

KKS (købekraftsstandard eller -enhed).

3. Statistiske symboler og forkortelser

(som de forekommer i statistiske, matematiske og budgetære tabeller)

intet/nul
0
mindre end halvdelen af den anvendte enhed
:
oplysninger foreligger ikke
usikkert eller skønnet tal
#
ombaseret, justeret eller omberegnet af Eurostat/usikre tal
|
databrud i en tidsserie; oplysninger fra før og efter bruddet er ikke fuldt sammenlignelige
*
ditto, hvis skønnet er udarbejdet af Eurostat
( )
oplysning for usikker til at angives
hab
indbygger
p
foreløbigt tal
p.m.
pro memoria
r
korrigeret tal
Mio
million (normalt ellers: mio.)
MRD
milliard (normalt ellers: mia.)
mt
millioner ton
I el. -
brud på den statistiske talrække
%
procent
O el. Æ
gennemsnit
<
mindre end
>
større end
større end eller lig med
Σ
i alt
ÅAE el. UTA
årsarbejdsenhed
1958-60
periode omfattende flere hele kalenderår (f.eks. 1.1.1958 til 31.12.1960)
1958/59
periode på 12 på hinanden følgende måneder (f.eks. skatteåret fra juli til juni).
NB:
Bemærk, at f.eks. Mio og MRD er valgt af hensyn til ensartetheden i de flersprogede publikationer, og at de principielt kun anvendes i sådanne.

4. Andre forkortelser

art.
artikel
bd.
bind
dvs.
det vil sige
e.l./el. lign.
eller lignende
f.
den/det følgende
ff.
de følgende
fig.
figur
ill.
illustration, illustreret
jf.
jævnfør (cf.: confer)
kap.
kapitel
NB
notabene, bemærk
nr.
nummer (no.: numero)
osv.
og så videre
par./§
paragraf
pkt.
punktum (punkt forkortes aldrig)
s.
side, sider (p.: pagina)
stk.
stykke
tab.
tabel
FOB
frit om bord (free on board) (Incoterms 2010)
CIF
omkostninger, assurance, fragt iberegnet (cost, insurance, freight) (Incoterms 2010)

A/S el. a/s (aktieselskab), a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar), ApS (anpartsselskab), Co. (kompagni), fa. (firma), I/S el. i/s (interessentskab), K/S el. k/s (kommanditselskab)

AG (Aktiengesellschaft), ASBL (association sans but lucratif), BV (Besloten Vennootschap), GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Mfg (manufacturing) NV (Naamloze Vennootschap), plc (public limited company), SA (société anonyme), SARL (société à responsabilité limitée), SNC (società in nome collettivo), SpA (società per azioni), SPRL (société de personne à responsabilité limitée), SRL (société à responsabilité limitée)

Seneste opdatering: 22.4.2019
Sidens top
Forrige sideNæste side