ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

10.2. Tal og datoer

Som en tommelfingerregel kan man sige, at i løbende tekst skrives tal til og med ti med bogstaver, mens tal over ti skrives med tal. Der er dog mange undtagelser fra denne regel, og det kan ofte være det fornuftigste at skrive også små tal med tal. Der skal altid tages hensyn til forfatternes særønsker, og brugen af talord bør altid ensrettes publikationen igennem.

Talord, der står sammen med forkortelser eller symboler, skrives med taltegn:

måleenheder: 2 l, 6 kg, 10 m, 3 km …
procent: 15 %
grader, temperaturer: 25°, 25 °C
paginering o.l.: s. 50, § 65, stk. 3
datoer: 25.11.1990, 1.2.1990

Bemærk, at der i vore publikationer aldrig skrives f.eks.: 01.02.1990. I løbende tekst skrives datoer generelt således: den 25. november 1990, mens de i fodnoter og parenteser skrives med tal og punktum: 1.2.1990.

tidspunkter: kl. 17.30
beløb: 15 DKK, 18 000 EUR, 2 mio. EUR

Beløbet står generelt foran møntenheden, men tag altid højde for eventuelle særønsker. Bemærk, at der ved mængder og beløb anvendes decimalkomma, og at der adskilles for hver 1 000 med mellemrum (ikke punktum). Når euro står i forbindelse med en værdiangivelse, bruges ISO-koden (jf. punkt 7.3): 2 800 500,75 EUR

Efter romertal bruges ikke punktum:

Margrethe II
XXIV Beretning om Konkurrencepolitikken

I forbindelse med tidsrum kan der både skrives:

rapporten 1989-1990 eller 1989-90, der begge dækker en periode på 2 år
årsberetningen 1989/1990 eller årsberetningen 1989/90, der begge dækker en periode på 1 år.
NB:
EUT har ingen valgmulighed:
ved hele kalenderår skrives 2013-2014
ved produktionsår, sæson o.l. skrives 2013/14.
Seneste opdatering: 5.11.2013
Sidens top
Forrige sideNæste side