ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

9.6. Kommissionens generaldirektorater og tjenester: officielle navne

Arkiv (ændringer fra 23.2.2004)

Marts 2012: ny papirudgave (= ny basisudgave)


16.4.2011

SEK(2011) 527

Tidligere navn Nyt navn
FPIS FPI

8.4.2011

SEK(2011) 527

Tidligere navn Nyt navn
EuropeAid — GD for Udvikling og Samarbejde GD for Udvikling og Samarbejde — EuropeAid

1.2.2011
(1.1.2011)

SEK(2011) 527

Tidligere navn Nyt navn
GD for Forskning GD for Forskning og Innovation
RELEX FPIS
DEV + AIDCO DEVCO

1.1.2011

SEK(2011) 527

Tidligere navn Nyt navn
GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

1.7.2010

SEK(2010) 779

Tidligere navn Nyt navn
GD for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed (JLS, 65) GD for Indre Anliggender (HOME, 65)
+ GD for Retlige Anliggender (JUST, 76)
 
SEK(2010) 460 endelig af 20.4.2010

Tidligere navn Nyt navn
GD for Humanitær Bistand (ECHO) GD for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO)
 
SEK(2006) 810

Tidligere navn Nyt navn
Generaldirektoratet for Udvikling Generaldirektoratet for Udvikling og Forbindelser med Landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet
Kortform: »GD for Udvikling«.

4.3.2010

SEK(2010) 256
af 4.3.2010

Tidligere navn Nyt navn
GD for Klima (CLIM) GD for Klima (CLIMA)

1.3.2010

SEK(2010) 167
af 24.2.2010

Tidligere navn Nyt navn
GD for Energi og Transport (TREN) GD for Mobilitet og Transport (MOVE)
   
Nyt GD: Generaldirektoratet for Energi (ENER)
   
Nyt GD: Generaldirektoratet for Klima (CLIM)

1.1.2010

Tidligere navn Nyt navn
GD for Personale og Administration (ADMIN) GD for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed (HR)

1.7.2009

afgørelse 2009/496/EF, Euroatom
af 26.6.2009

Tidligere navn Nyt navn
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer (OPOCE) Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)

11.7.2008

afgørelse 2008/544/EF
af 20.6.2008

Tidligere navn Nyt navn
Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere

16.4.2008

SEK(2008) 426
af 31.3.2008

Tidligere navn Nyt navn
GD for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse GD for Sundhed og Forbrugere

29.3.2008

SEK(2008) 426
af 31.3.2008

Tidligere navn Nyt navn
GD for Fiskeri og Maritime Anliggender (FISH) GD for Maritime Anliggender og Fiskeri (MARE)

11.2.2008
 
nye tjenester: Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd; Forvaltningsorganet for Forskning

27.7.2007
 
Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet
Kode (internt brug): TENEA
Usynlig nummer-kode: 84

12.6.2007

Tidligere navn Nyt navn
Forvaltningsorganet for Intelligent Energi Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation

31.5.2007
 
Ny tjeneste: Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet

16.2.2006

SEK(2006) 164
af 7.2.2006

Tidligere navn Nyt navn
GD for Presse og Kommunikation (PRESS) GD for Kommunikation (COMM)
 
SEK(2005) 1633
af 12.12.2005

Ny tjeneste: Forvaltningsorganet for Folkesundhedsprogrammet
 
SEK(2005) 1154
af 16.9.2005

Nye tjenester: Forvaltningsorganet for Intelligent Energi; Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

18.5.2005

SEK(2005) 39/4
af 22.4.2005

Tidligere navn Nyt navn
Den Politiske Konsulentgruppe (GOPA) Kontoret for Europapolitisk Rådgivning (BEPA)

20.4.2005

ændring (DA)

Tidligere navn Nyt navn
GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

11.2.2005

SEK(2005) 39ter
af 11.2.2005

Tidligere navn Nyt navn
GD for Informationssamfundet GD for Informationssamfundet og Medier

2.2.2005

SEK(2005) 39bis
af 2.2.2005

Tidligere navn Nyt navn
Kontoret for Humanitær Bistand GD for Humanitær Bistand (ECHO)

22.12.2004

SEK(2005) 39
af 13.1.2005

Tidligere navn Nyt navn
GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling
GD for Landbrug GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne
GD for Fiskeri GD for Fiskeri og Maritime Anliggender
GD for det Indre Marked GD for det Indre Marked og Tjenesteydelser
GD for Retlige og Indre
Anliggender
(kode: JAI)
GD for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed
(kode: JLS)

1.5.2004

Nyt GD: Generaldirektoratet for Informationsteknologi (SEK(2004) 523 af 23.4.2004).

23.2.2004

Generaldirektoratet for Tolkning: koden INCO ændres til SCIC (SEK(2003) 1468 af 16.12.2003).
Sidens top
Forrige sideNæste side