ISSN 1831-5380
Juridisk meddelelse | Oversigt | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

9.6. Kommissionens generaldirektorater og tjenester: officielle navne

DA
Udgave:
1.10.2016
Koder (udelukkende til internt brug)
og nummerkoder
(udelukkende til edb-brug)
Fulde navn
og præsentationsrækkefølge
Kortform Almindelig forkortelse Kode
(internt brug) (1)
Usynlig nummer-
kode (2)
Ressortområde
Generalsekretariatet   SG 31 Generalsekretariatet
Juridisk Tjeneste   SJ 32 Juridisk Tjeneste
Generaldirektoratet for Kommunikation GD for Kommunikation   COMM 61 Kommunikation
Det Europæiske Center for Politisk Strategi EPSC EPSC 46 Det Europæiske Center for Politisk Strategi
Taskforcen for Forberedelse og Gennemførelse af Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige i henhold til Artikel 50 i TEU Artikel 50-Taskforcen   TF50 36 Forhandlinger i henhold til artikel 50 i TEU
Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender (3) GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender   ECFIN 02 Økonomiske og Finansielle Anliggender
Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er   GROW 62 Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
Generaldirektoratet for Konkurrence GD for Konkurrence   COMP 04 Konkurrence
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion   EMPL 05 Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter   AGRI 06 Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Generaldirektoratet for Energi GD for Energi   ENER 27 Energi
Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport GD for Mobilitet og Transport   MOVE 7 Mobilitet og Transport
Generaldirektoratet for Klima GD for Klima   CLIMA 87 Klima
Generaldirektoratet for Miljø GD for Miljø   ENV 11 Miljø
Generaldirektoratet for Forskning og Innovation GD for Forskning og Innovation   RTD 12 Forskning og Innovation
Det Fælles Forskningscenter JRC (4) JRC 53 Det Fælles Forskningscenter
Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi   CNECT 13 Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri GD for Maritime Anliggender og Fiskeri   MARE 14 Maritime Anliggender og Fiskeri
Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen   FISMA 15 Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen
Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik GD for Regionalpolitik og Bypolitik   REGIO 16 Regionalpolitik og Bypolitik
Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion GD for Beskatning og Toldunion   TAXUD 21 Beskatning og Toldunion
Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur GD for Uddannelse og Kultur   EAC 63 Uddannelse og Kultur
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed   SANTE 64 Sundhed og Fødevaresikkerhed
Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender GD for Migration og Indre Anliggender   HOME 65 Migration og Indre Anliggender
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere GD for Retlige Anliggender og Forbrugere   JUST 76 Retlige Anliggender og Forbrugere
Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter   FPI 59 (5) Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter
Generaldirektoratet for Handel GD for Handel   TRADE 67 Handel
Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger GD for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger   NEAR 69 Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger
Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling GD for Internationalt Samarbejde og Udvikling   DEVCO 55 Internationalt Samarbejde og Udvikling
Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO) GD for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO) ECHO ECHO 51 Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed GD for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed   HR 09 Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed
Generaldirektoratet for Informationsteknologi GD for Informationsteknologi   DIGIT 50 Informationsteknologi
Generaldirektoratet for Budget GD for Budget   BUDG 19 Budget
Intern Revisionstjeneste   IAS 25 Intern Revisionstjeneste
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF OLAF 57 Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
Generaldirektoratet for Tolkning GD for Tolkning   SCIC 38 Tolkning
Generaldirektoratet for Oversættelse GD for Oversættelse   DGT 47 Oversættelse
Den Europæiske Unions Publikationskontor Publikationskontoret OP OP 43 Publikationskontoret
Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles Infrastruktur- og logistikkontoret — Bruxelles   OIB 39  
Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder   PMO 40  
Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg Infrastruktur- og logistikkontoret — Luxembourg   OIL 41  
De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (6) EPSO EPSO 42  
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder EASME EASME 81  
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur EACEA EACEA 82  
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer CHAFEA CHAFEA 83  
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk INEA INEA 84  
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd ERCEA ERCEA 85  
Forvaltningsorganet for Forskning REA REA 86  
         
      89 (7)  
(1)
Kode forbeholdt udelukkende internt brug. I alle dokumenter, der skal udkomme som publikation (på papir eller elektronisk), bruges de sædvanlige forkortelser.
(2)
I nogle EDB-systemer bruges nummerkoden 60 til kabinetterne.
(3)
Bemærk, at titlen på det område, som kommissæren har ansvaret for, er »Økonomiske og monetære anliggender«.
(4)
Brug ikke FFC (JRC = ens forkortelse på alle sprog).
(5)
I nogle EDB-systemer bruges nummerkoden 66 til FPI.
(6)
Almindeligt brugt navn. Det fulde navn bruges kun i lovtekster, der vedrører EPSO’s statutter.
(7)
Nummerkode 89 bruges til Den Fælles Afviklingsinstans (jf. punkt 9.5.3, decentrale organisationer (agenturer)).
Ændringer til 2011-udgaven (basisudgave)

1.10.2016

SG / QABD 2181

Ny tjeneste: Taskforcen for Forberedelse og Gennemførelse af Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige i henhold til Artikel 50 i TEU

1.7.2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Tidligere navn Nyt navn
Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO)
GD for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) GD for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (ECHO)

1.1.2015

SEC(2014) 572

Tidligere navn Nyt navn
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
GD for Erhvervspolitik GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
ENTR GROW
   
Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen
GD for det Indre Marked og Tjenesteydelser GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen
MARKT FISMA
   
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
GD for Sundhed og Forbrugere GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed
SANCO SANTE
   
Generaldirektoratet for Indre Anliggender Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender
GD for Indre Anliggender GD for Migration og Indre Anliggender
HOME HOME
   
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere
GD for Retlige Anliggender GD for Retlige Anliggender og Forbrugere
JUST JUST
   
Generaldirektoratet for Udvidelse Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger
GD for Udvidelse GD for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger
ELARG NEAR
   
Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde — EuropeAid Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling
GD for Udvikling og Samarbejde — EuropeAid GD for Internationalt Samarbejde og Udvikling
DEVCO DEVCO
   

17.12.2014

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/927/EU

Tidligere navn Nyt navn
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer

1.11.2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Tidligere navn Nyt navn
Kontoret for Europapolitisk Rådgivning Det Europæiske Center for Politisk Strategi
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/770/EU, 2013/771/EU og 2013/801/EU

Tidligere navn Nyt navn
Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA)
Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA) Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

1.10.2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Tidligere navn Nyt navn
GD for Regionalpolitik GD for Regionalpolitik og Bypolitik

1.7.2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Tidligere navn Nyt navn
Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
GD for Informationssamfundet og Medier GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
INFSO CNECT

Angående tidligere ændringer, se arkiv.
Sidens top
Forrige sideNæste side