ISSN 1831-5380
Juridisk meddelelse | Oversigt | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

9.6. Kommissionens generaldirektorater og tjenester: officielle navne

DA
Udgave:
1.11.2014
Koder (udelukkende til internt brug)
og nummerkoder
(udelukkende til edb-brug)
Fulde navn
og præsentationsrækkefølge
Kortform Almindelig forkortelse Kode
(internt brug) (1)
Usynlig nummer-
kode (2)
Generalsekretariatet   SG 31
Juridisk Tjeneste   SJ 32
Generaldirektoratet for Kommunikation GD for Kommunikation   COMM 61
Det Europæiske Center for Politisk Strategi EPSC EPSC 46
Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender (3) GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender   ECFIN 02
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik GD for Erhvervspolitik   ENTR 62
Generaldirektoratet for Konkurrence GD for Konkurrence   COMP 04
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion   EMPL 05
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter   AGRI 06
Generaldirektoratet for Energi GD for Energi   ENER 27
Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport GD for Mobilitet og Transport   MOVE 7
Generaldirektoratet for Klima GD for Klima   CLIMA 87
Generaldirektoratet for Miljø GD for Miljø   ENV 11
Generaldirektoratet for Forskning og Innovation GD for Forskning og Innovation   RTD 12
Det Fælles Forskningscenter JRC (4) JRC 53
Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi   CNECT 13
Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri GD for Maritime Anliggender og Fiskeri   MARE 14
Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser GD for det Indre Marked og Tjenesteydelser   MARKT 15
Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik GD for Regionalpolitik og Bypolitik   REGIO 16
Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion GD for Beskatning og Toldunion   TAXUD 21
Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur GD for Uddannelse og Kultur   EAC 63
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere GD for Sundhed og Forbrugere   SANCO 64
Generaldirektoratet for Indre Anliggender GD for Indre Anliggender   HOME 65
Generaldirektoratet for Retlige Anliggender GD for Retlige Anliggender   JUST 76
Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter   FPI 59 (5)
Generaldirektoratet for Handel GD for Handel   TRADE 67
Generaldirektoratet for Udvidelse GD for Udvidelse   ELARG 69
Generaldirektoratet for Udvikling og Samarbejde — EuropeAid GD for Udvikling og Samarbejde — EuropeAid   DEVCO 55
Generaldirektoratet for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) GD for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) ECHO ECHO 51
Eurostat Eurostat ESTAT 34
Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed GD for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed   HR 09
Generaldirektoratet for Informationsteknologi GD for Informationsteknologi   DIGIT 50
Generaldirektoratet for Budget GD for Budget   BUDG 19
Intern Revisionstjeneste   IAS 25
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig OLAF OLAF 57
Generaldirektoratet for Tolkning GD for Tolkning   SCIC 38
Generaldirektoratet for Oversættelse GD for Oversættelse   DGT 47
Den Europæiske Unions Publikationskontor Publikationskontoret OP OP 43
Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles Infrastruktur- og logistikkontoret — Bruxelles   OIB 39
Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder   PMO 40
Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg Infrastruktur- og logistikkontoret — Luxembourg   OIL 41
De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (6) EPSO EPSO 42
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder EASME EASME 81
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur EACEA EACEA 82
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer CHAFEA CHAFEA 83
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk INEA INEA 84
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd ERCEA ERCEA 85
Forvaltningsorganet for Forskning REA REA 86
(1)
Kode forbeholdt udelukkende internt brug. I alle dokumenter, der skal udkomme som publikation (på papir eller elektronisk), bruges de sædvanlige forkortelser.
(2)
I nogle edb-systemer bruges nummerkoden 60 til kabinetterne.
(3)
Bemærk, at titlen på det område, som kommissæren har ansvaret for, er »Økonomiske og monetære anliggender«.
(4)
Brug ikke FFC (JRC = ens forkortelse på alle sprog).
(5)
I nogle edb-systemer bruges nummerkoden 66 til FPI.
(6)
Almindeligt brugt navn. Det fulde navn bruges kun i lovtekster, der vedrører EPSO´s statutter.
Ændringer til 2011-udgaven (basisudgave)

1.11.2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Tidligere navn Nyt navn
Kontoret for Europapolitisk Rådgivning Det Europæiske Center for Politisk Strategi
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/770/EU, 2013/771/EU og 2013/801/EU

Tidligere navn Nyt navn
Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA)
Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA) Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

1.10.2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Tidligere navn Nyt navn
GD for Regionalpolitik GD for Regionalpolitik og Bypolitik

1.7.2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Tidligere navn Nyt navn
Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
GD for Informationssamfundet og Medier GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
INFSO CNECT

Angående tidligere ændringer, se arkiv.
Sidens top
Forrige sideNæste side