ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

7.3.3. Regler for brug af valutabetegnelser

Hvornår navnet bruges (euro)

Når en valutabetegnelse nævnes generelt i løbende tekst uden et beløb foran, skrives det med bogstaver, undtagen i tabeller (se »Hvornår ISO-koden bruges (EUR)«):

et beløb i euro
en sum i danske kroner

Hvornår ISO-koden bruges (EUR)

Tekst

I forbindelse med beløb bruges ISO-koden EUR, og beløbet skrives med tal (obligatorisk i alle lovtekster):

et beløb på 253 EUR.
Tabeller

I overskriften i tabeller og figurer bruges ISO-koden i parentes:

(EUR)
(mio. EUR)
(mia. EUR)

Det kan også stå over tabellens højre kolonne, hvor det i så fald skrives i kursiv.

Retsakter — EUT
Euro

I retsakter på dansk, som offentliggøres i EUT, skrives beløbene som hovedregel fuldt ud, og ISO-koden anvendes:

10 000 EUR
1 000 000 EUR (og ikke 1 mio. EUR)
Andre valutaer

Ved andre valutaer bruges på dansk ISO-koden. Oversætteren kan, hvis han finder det nødvendigt, ved første anvendelse skrive valutaens navn fuldt ud, fulgt af ISO-koden i parentes, og derefter fortsætte med kun at anvende ISO-koden.

Revisionsretten

I Revisionsrettens tekster skrives valutabetegnelsen fuldt ud:

en udgift på 15 000 euro

Hvornår eurosymbolet bruges (€)

Eurosymbolet er beregnet til grafisk fremstilling (illustrationer, som baggrund …). Det er dog også tilladt i tekster rettet til borgerne, hvor symbolet har en visuel betydning, samt i promotions­materiale (eksempel: publikationskataloger) og pressemeddelelser.

I tekstbehandlingssystemer skrives eurotegnet ved at trykke på enten Alt Gr og E eller på Alt og 0128. Symbolets tekniske specifikationer og forskellige versioner til at downloade findes på Europa-Kommissionens eurowebsted (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

NB:
I HTML må man tænke på dokumentets endelige fremtræden. I øjeblikket volder tekster, hvor Unicode er brugt, ingen problemer, men ældre tekster, hvor ISO 8859 er brugt, giver HTML-koden »€« således en korrekt fremtræden af symbolet på skærmen, men den kan forsvinde på en papirudskrift. Det anbefales derfor at indsætte symbolet i imageform (gif eller jpg) for at undgå dette problem. Det anbefales at undgå brugen af symbolet i de tekster, der med henblik på automatisk overførsel til intranet eller internet indgår i en produktionskæde (brug hellere ISO-koden »EUR«).

Anbringelse af ISO-koden (EUR) i forbindelse med beløb

EUR-koden anbringes efter beløbet adskilt af et mellemrum:

et beløb på 30 EUR
NB:
Engelsk, irsk og maltesisk anbringer dog koden før beløbet adskilt af et mellemrum:
an amount of EUR 30

Anbringelse af eurosymbolet (€) i forbindelse med beløb

Eurosymbolet anbringes efter beløbet adskilt af et mellemrum:

et beløb på 30 €
NB:
Engelsk, irsk, maltesisk og nederlandsk anbringer dog symbolet før beløbet:
an amount of €30 (intet mellemrum mellem € og tallet)

Med million og milliard

I forbindelse med benævnelsen million og milliard skrives således:

10 000 000 EUR (med halvt fast mellemrum mellem talblokkene)
10 mio. EUR
1 mia. EUR

I tabeloverskrifter med parentes omkring:

(mio. EUR)
(mia. EUR)
Million/milliard med decimaler

Når det drejer sig om regnskabsbeløb, er det tilrådeligt at bruge følgende form.

op til tre decimaler:
1,326 mia. (ikke 1 326 mio.)
over tre decimaler:
1 326,1 mio. (ikke 1,3261 mia.)

Dette gør det lettere at læse og sammenligne tallene.

Seneste opdatering: 22.8.2018
Sidens top
Forrige sideNæste side