ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.9.4. Henvisninger til litteraturfortegnelsen

Referencer til offentliggjorte værker angives som følger:

1)
forfatterens efternavn fulgt af komma og fornavnsinitial(er) eller fornavn(e) fulgt af kolon
2)
publikationens titel i kursiv og eventuelt udgavens nummer
3)
udgivelsessted, forlag, udgivelsesår osv.:
Benzon, Rudolph: Retskrivnings- og Fremmedordbog. 15. oplag. København, Gyldendals Forlag, 1962.

Hvis der henvises til en artikel eller et særligt bidrag til værket, indledes referencen med:

1)
forfatterens efternavn fulgt af komma og fornavnsinitial(er) eller fornavn(e) fulgt af kolon
2)
titel på forfatterens bidrag til værket i anførselstegn
3)
tidsskriftet eller serien i kursiv
4)
udgivelseshyppighed
5)
udgivelsessted, forlag, udgivelsesår osv.:
Ellen, Eric: »Europa-Parlamentets undersøgelse om fællesskabsforsendelse«. Ordningen for Fællesskabsforsendelse. Bd. III. Luxembourg, Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1997, s. 162.
NB:
Siden 1.7.2009: »Den Europæiske Unions Publikationskontor«. I publikationer, der er udgivet før denne dato, skal det originale navn bibeholdes.

Referencer til periodika skal indeholde:

1)
eventuel titel på artiklen i anførselstegn
2)
titel på tidsskriftet eller serien i kursiv
3)
udgivelseshyppighed
4)
udgivelsessted, forlag, udgivelsesår osv.:
»Fællesskabernes ind- og udlån i 1981«. Europæisk Økonomi. Nr. 13. Luxembourg, Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1982.
NB:
Siden 1.7.2009: »Den Europæiske Unions Publikationskontor«. I publikationer, der er udgivet før denne dato, skal det originale navn bibeholdes.
Generelt

For nemheds skyld anvendes gængse forkortelser — bd., f., s. osv. (se bilag A3).

Alle bibliografiske data — udgivelseshyppighed, udgivelsessted osv. — skal angives på dansk.

Tegnsætning i litteraturhenvisninger og litteraturfortegnelser (Håndbog i Nudansk):

En almindelig og praktisk måde at sætte tegn på i de enkelte litteraturhenvisninger er denne:

Efter forfatternavn(e) sættes kolon.

Mellem efternavn og fornavn + evt. mellemnavn sættes komma.

Mellem forfattere til samme tekst sættes semikolon.

Efter titel sættes punktum.

Mellem titel og undertitel sættes punktum.

Efter udgave sættes punktum.

Efter bind-nr. sættes punktum.

Efter udgivelsessted sættes komma.

Efter forlag sættes komma.

Efter årstal sættes komma, hvis der kommer noget efter, ellers sættes punktum.

Efter sidetal sættes punktum.

Omkring serietitel og -nr. sættes parentes.

Omkring kortere supplerende oplysninger sættes parentes.

Efter sidehenvisning sættes komma, hvis der kommer noget efter, ellers sættes punktum.

Foran kommentarer (annoteringer) eller længere supplerende oplysninger sættes tankestreg.

I korthenvisninger (forkortede eller afkortede henvisninger) sætter man dog normalt komma i stedet for punktum mellem de forskellige oplysninger, se eksempel i Håndbog i Nudansk.

Seneste opdatering: 15.6.2015
Sidens top
Forrige sideNæste side