ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

5.9. Henvisninger

En henvisning gør det muligt præcist at angive, hvor et citat stammer fra, eller at nævne eller henvise til en publikation eller en del af en publikation, som vedrører det behandlede emne; henvisninger kan indsættes i selve teksten eller i fodnoter. Når der henvises til forordninger, direktiver, traktaterne, domme osv., er det vigtigt, at nummeringerne og opdelingerne heri gengives korrekt. Det er også vigtigt at citere korrekt.

Når henvisningerne indgår i selve teksten, skal de være korte og helst anbringes i parentes.

5.9.1. Henvisninger til EU-lovgivningen

De forskellige skrivemåder

Vedrørende udformningen af henvisninger til EU-lovgivningen i tekster, der offentliggøres i EUT, og vedrørende retsakternes nummerering henvises til den første del.

I andre publikationer end EUT gælder der mindre strenge regler for, hvordan retsakters titel anføres. Det skal dog bemærkes, at de enkelte elementer i titlen (udstedende myndighed, retsakttype, nummer, dato og retsaktens genstand) aldrig adskilles med komma, og at der ikke sættes komma efter retsaktens genstand:

I henhold til forordning (EØF) nr. 2658/87 skal […]
I henhold til forordning (EU) nr. 1204/2009 skal […]
I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter skal […]
I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter skal […]
I henhold til forordning (EF) nr. 1186/2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter skal […]

Der sættes derimod i sagens natur komma, hvis syntaksen i en titel kræver det:

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1167/2009 af 30. november 2009 om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed, skal […]

Anvendelse af »og«, »samt« eller »til«

I andre publikationer end EUT anvendes »og«, »samt« og »til« i opremsninger af retsakter, artikler osv. som anført nedenfor:

1)
Til og med tre numre angives alle numre med komma og »og«:
forordning (EU) 2015/17, 2015/18 og 2015/19
(retsakter inden for samme område)
forordning (EU) 2015/17, 2015/18 og 2015/19 samt (EU, Euratom) 2015/623
(retsakter inden for forskellige områder)
artikel 2, 3 og 4 (og ikke »artikel 2 til 4«)
2)
Flere end tre numre:
forordning (EU) 2016/52 til 2016/56 (eller forordning (EU) 2016/52-2016/56)
artikel 2 til 8 (eller artikel 2-8)

Henvisninger til Den Europæiske Unions Tidende

Se punkt 3.1.

Seneste opdatering: 11.9.2017
Sidens top
Forrige sideNæste side